Kontakta oss Kurser och seminarier Webbshop Avtal 2023 In English
Nyhet 03 maj 2020

Teknikföretagens näringspolitiska program 2020

Sveriges framtid är nära sammankopplad med teknikföretagens framtid. Dels för att Sveriges arbetsmarknad och välstånd är beroende av företagens framgång. Dels för att det är industrins lösningar som också kommer att vara lösningarna på samhällsutmaningarna. I Teknikföretagens Näringspolitiska program finns konkreta politiska förslag för hur vi får teknikindustrin och Sverige att växa hållbart och konkurrenskraftigt.

Patricia Kempff, Näringspolitisk chef på Teknikföretagen.
Patricia Kempff, Näringspolitisk chef på Teknikföretagen.

Sveriges position som ledande kunskapsnation kan inte tas för given. Allt fler länder aspirerar på den titeln och gör stora investeringar i teknikutveckling. Det behövs ett helhets- och långsiktigt perspektiv från politiken för att Sverige ska ta och behålla en ledande position i den den digitala och gröna omställningen.

– Vi har många styrkor i Sverige och otroligt skickliga teknikföretag i absolut världsklass,  men det finns också flera hot. De protektionistiska vindarna tilltar och kan hota frihandeln och det är en konkurrens om kunskap som gör att svenska teknikföretag allt oftare utsätts för cyberattacker, säger Patricia Kempff, näringspolitisk chef på Teknikföretagen. Vi ser också att det svenska utbildningssystemet utmanas av välutbildade medarbetare på många andra håll.

– I den svåra krisen vi befinner oss i nu är det Teknikföretagens uppgift att verka för att våra medlemsföretag har bästa förutsättningar att bedriva och utveckla sin verksamhet här i Sverige.  Just nu är det ett akut läge där det politiska arbetet handlar om att rädda lönsamma företag från att gå i konkurs. Men om företagen ska överleva krävs också att samhällets hjul åter börjar snurra. Därutöver innebär Coronakrisen ett nödvändigt tillfälle för staten att påskynda arbetet med de omställningar som samhället och teknikindustrin står inför. Vi behöver satsa kraftfullt framåt. Vi har konkreta förslag för hållbar tillväxt och global konkurrenskraft. Men det krävs en industripolitik med ett helhets- och långsiktigt perspektiv, säger Patricia Kempff.

PDF 1,5 MB

Läs Teknikföretagens Näringspolitiska program 2020 här

Näringspolitiska programmet är en sammanfattning av den industristrategi - En konkurrenskraftig industripolitik för Sverige – Teknikföretagens förslag för att få företag att starta, växa och investera i Sverige - som Teknikföretagen arbetat fram och som är baserad på våra ställningstaganden i olika frågor.

 

Läs också

Mer på Internet https://www.di.se/debatt/en-fardplan-for-industrin/

En färdplan för industrin (Debattartikel i Dagens Industri)