Kontakta oss Kurser och seminarier Webbshop Avtal 2023 In English
Nyhet 15 sep. 2020

Teknikföretagen välkomnar regeringens strategi för cirkulär ekonomi

Teknikföretagen har länge efterfrågat en nationell vision som leder mot cirkulär ekonomi, därför välkomnar vi att regeringen har presenterat en strategi för cirkulär ekonomi.

Elinor Kruse, ansvarig för miljö på Teknikföretagen.
Elinor Kruse, ansvarig för miljö på Teknikföretagen.

–  Det är bra att regeringen tar ett samlat grepp om cirkulär ekonomi, så här långt har industrin varit drivande i frågan, säger Elinor Kruse, ansvarig för miljö på Teknikföretagen.

Teknikföretagen anser att vägen mot en cirkulär ekonomi går genom forskning och innovation, digitalisering, cirkulära affärsmodeller och produktdesign, samt samarbete för att öka mängden återvunnet material. För det krävs ökade satsningar på kunskap, metoder och verktyg.

– De kommande handlingsplanerna behöver ha inslag av forskning och innovation, medel för kompetensuppbyggnad samt en tydlig ambition vad gäller offentlig upphandling. Strategins skrivningar om offentlig upphandlings betydelse för omställningen är för svaga sett till att inköp är en viktig drivkraft mot cirkulära ekonomin. De offentliga medlem har en stor betydelse i den svåra övergången till ett mer cirkulärt samhälle, menar Elinor Kruse.

Teknikföretagen anser också att strategin saknar en tydlig riktning och är för övergripande.

– För att vara en strategi är den övergripande och saknar en tydlig riktning. Vi ser fram emot kommande handlingsplaner där riktningen kommer utkristalliseras, säger Elinor Kruse.

"För industrin innebär cirkulär ekonomi att­ nå högre resurseffektivitet och att förlänga den ekonomiska relationen till kunden."

- Elinor Kruse, ansvarig för miljö på Teknikföretagen.

Det är välkommet att strategin belyser behovet av generationsutbyte av energieffektiva produkter. Ekodesigndirektivets roll för energianvändande produkter är stort och regler för att sätta produkter på marknaden måste utformas på ett genomtänkt sätt – även i syftet att skapa en cirkulär ekonomi. Reparationer är eftersträvansvärt – men det behövs ofta förnyelse med ny teknik. Vad gäller denna fråga har EU en viktig roll, eftersom regler för produkter beslutas på EU-nivå.

– Det är positivt att Sverige har en tydlig tilltro till harmoniserade produktregler inom EU samt erkänner standardiseringens betydelse, menar Elinor Kruse och avslutar:

– Sammanfattningsvis välkomnar vi regeringens strategi då det är ett betydelsefullt erkännande från regeringen att cirkulär ekonomi är viktigt och något som samhällets aktörer ska tillsammans arbeta med. Teknikföretagen ser fram emot samverkan med regeringen och vi deltar aktivt i samverkansprogrammets arbetsgrupp kring cirkulär design. Teknikföretagen samarbetar också aktivt i de strategiska innovationsprogrammen som har en viktig roll i omställningen.

På regeringens hemsida kan du ta del av hela strategin, Cirkulär ekonomi – strategi för omställningen i Sverige.

Kontakt

 

Läs också

PDF 5,0 MB

Cirkulär ekonomi - Affärer med nya värden