Kontakta oss Kurser och seminarier Webbshop Avtal 2023 In English
Nyhet 18 sep. 2020

Teknikföretagen välkomnar regeringens satsning på RISE och Vinnova

I samband med den kommande budgetpropositionen har regeringen annonserat satsningar på innovationsmyndigheten Vinnova och forskningsinstitutet RISE. Två positiva tecken inför den kommande forsknings- och innovationspropositionen enligt Teknikföretagen

Klas Wåhlberg, vd på Teknikföretagen.
Klas Wåhlberg, vd på Teknikföretagen.

Den 21 september kommer regeringen att presentera årets höstbudget. Regeringen utgångspunkt är att de pågående omställningarna i samhället kräver fortsatta investeringar i forskning och innovation för att långsiktigt bidra till svensk konkurrenskraft. I höstbudgeten föreslås därför en rad investeringar i forskning och innovation med avsikten att utveckla Sverige som framstående kunskapsnation och tar tillvara människors kreativitet. Syftet är att möta samhällets utmaningar, öka omställningsförmågan och nyttiggöra forskningsresultat.

Mot bakgrund av ovanstående föreslås innovationsmyndigheten Vinnova få en förstärkning av anslaget för 2021 på 545 miljoner kr. Avsikten är att kunna genomföra fler och kraftfullare innovationssatsningar av systemkaraktär. Detta gäller också för industriforskningsinstitutet RISE som föreslås få ett förstärkt anslag på 95 miljoner kr.

Regeringen avser därutöver förstärka nedsättningen av arbetsgivaravgifterna och den allmänna löneavgiften för personer som arbetar med forskning och utveckling i ett företag, det så kallade FoU-avdraget.

– Teknikföretagen ser mycket positivt på de satsningar som regeringen annonserat. Vår förhoppning är att detta ger en indikation på innehållet i den kommande forsknings- och innovationspropositionen som vi hoppas kommer att präglas av samverkan med näringslivet för att åstadkomma en grön omställning och ökad digitalisering, säger Klas Wåhlberg, vd på Teknikföretagen.

Läs mer om regeringens satsningar på regeringens hemsida.

Läs också

Mer på Teknikföretagen /Teknikföretagens FoI-förslag/

Teknikföretagens FoI-förslag