Kontakta oss Kurser och seminarier Webbshop In English
Nyhet 08 juli 2020

Teknikföretagen välkomnar regeringens förslag om skydd mot säkerhetshotande uppköp

Regeringen har presenterat en proposition med åtgärdsförslag för att kunna granska direktinvesteringar som sker av företag inom skyddsvärda områden. Teknikföretagen ställer sig positiva till förslagens utformning då de bedöms kunna bidra till att teknisk forskning och strategiska leverantörskedjor kan skyddas.

Peter Johansson, biträdande näringspolitisk chef på Teknikföretagen.
Peter Johansson, biträdande näringspolitisk chef på Teknikföretagen.

Internationell handel och internationalisering av näringslivet i Sverige har många positiva effekter i form av tillväxt och sysselsättning. Det finns dock även negativa konsekvenser som, i takt med pandemin, blivit allt mer tydliga. Många företag, inte minst de som är forsknings- och kunskapsintensiva, har i nuläget problem att få kapital vilket öppnat för samarbeten med icke-önskvärda aktörer. Parallellt med detta sker också fientliga uppköp där strategiska företag och tillgångar förvärvas.

– Om ett företag som är verksamt i en skyddsvärd bransch köps av en utländsk statsmakt är risken stor att värdefull teknologi och kunnande går förlorad. Detta kan vara förödande för konkurrenskraften. Flera länder har redan insett detta och infört skydd som på olika sätt bidrar till att granska investeringar, medan Sverige helt saknat en sådan mekanism. Det är därför positivt att regeringen nu föreslår att en sådan möjlighet ska införas säger Peter Johansson, biträdande näringspolitisk chef på Teknikföretagen

Regeringens förslag innebär i korthet att Inspektionen för strategiska produkter (ISP) blir kontaktpunkt för investeringsgranskning och kommer att ges befogenhet att förelägga en utländsk aktör att tillhandahålla de uppgifter som behövs för att göra en säkerhetsprövning. Myndigheten kommer också kunna samarbeta med motsvarande funktioner i andra medlemsstater inom EU för att fullgöra sitt uppdrag. 

Läs regeringens proposition här.