Kontakta oss Kurser och seminarier Webbshop In English
Nyhet 27 jan. 2020

Teknikföretagen listar sex viktiga områden för EU:s industristrategi

Europa står inför stora utmaningar och möjligheter. Politiseringen av världshandeln ökar samtidigt som industrin genomgår en digital och grön omställning för att nyttja ny teknologi och bemöta klimatförändringen. Nu presenterar Teknikföretagen sex viktiga industripolitiska områden inför EU:s kommande industristrategi.

Patricia Kempff, näringspolitisk chef, och Joel Jonsson, ansvarig handelspolitik, Teknikföretagen.
Patricia Kempff, näringspolitisk chef, och Joel Jonsson, ansvarig handelspolitik, Teknikföretagen.

EU-kommissionen presenterar en ny industristrategi den 4 mars. En strategi som kommer att få stor påverkan på EU:s internationella konkurrenskraft.

– EU behöver en industripolitik som ger industrin de bästa möjliga förutsättningarna för innovation. Därför har Teknikföretagen – i samarbete med våra medlemmar - tagit fram förslag inför EU:s kommande industristrategi, säger Patricia Kempff, näringspolitisk chef på Teknikföretagen och fortsätter:

– Teknik är lösningen på samhällsutmaningarna och då behöver vår industri ha de bästa villkoren. Det handlar bland annat om ett regelverk som är anpassat efter nya teknologier och som tar hänsyn till globala värdekedjor med en ambitiös frihandelspolitik.

Sverige är ett av världens mest exportberoende länder och är beroende av friktionsfria handelsflöden.

– I brist på globala överenskommelser behöver vi en europeisk industripolitik som värnar konkurrensneutralitet på marknadsliberala grunder, både på EU:s inre marknad och med länder bortom EU:s gränser. Sverige är ett av de mest innovativa länderna i världen och svenska teknikföretag är världsledande när de tillåts konkurrera på lika villkor, säger Joel Jonsson, ansvarig för handelspolitiska frågor på Teknikföretagen och avslutar: 

– Med den kommande industristrategin har EU chans att bädda för en konkurrenskraftig industri. Med rätt förutsättningar vänder företagen dagens utmaningar till framtida möjligheter.

Sex viktiga områden för EU:s industristrategi

  • Ett EU som attraherar och stödjer företagens forsknings- och utvecklingsverksamhet
  • Regelverk anpassat efter ny teknologisk utveckling och global konkurrens
  • Hållbarhet som en strategisk tillväxtmöjlighet
  • En framtidssäker robust digital infrastruktur
  • En kompetensbas med uppgraderade och efterfrågade färdigheter
  • En ambitiös handelspolitik som öppnar nya marknader och verkar för lika spelregler globalt

I Teknikföretagens inspel inför EU:s kommande industristrategi presenterar vi förslag kopplade till respektive område.

Läs mer

PDF 1,7 MB

Teknikföretagens inspel till EUs kommande industristrategi

PDF 1,7 MB

Todays societal challenges are tomorrows opportunities for swedish engineering industries.pdf