Kontakta oss Kurser och seminarier Webbshop Avtal 2023 In English
Nyhet 02 juni 2020

Sveriges näringsliv efterfrågar strategisk samverkan för export- och investeringsinsatser

Sedan regeringen presenterade Sveriges export- och investeringsstrategi i december 2019 har omvärldsläget förändrats drastiskt. Därför behövs det en strategisk plan med en prioritering av de presenterade förslagen. Det är ett av medskicken i Teknikföretagens, Almegas och Svenskt Näringslivs inspel för genomförandet av export- och investeringsstrategin.

Jennie Cato, enhetschef för handel och hållbarhet, och Ann-Sofi Gaverstedt, ansvarig för handelsfrämjande och smarta städer på Teknikföretagen.
Jennie Cato, enhetschef för handel och hållbarhet, och Ann-Sofi Gaverstedt, ansvarig för handelsfrämjande och smarta städer på Teknikföretagen.

– Hur export- och investeringsstrategin nu ska genomföras behöver anpassas utifrån de nya förutsättningar som coronakrisen innebär. De kommande åren blir en tuff ekonomisk utmaning för Sverige och exporten kommer här att spela en avgörande roll i återhämtningen, säger Jennie Cato, enhetschef för handel och hållbarhet på Teknikföretagen och fortsätter:

– Vi föreslår att förslagen i regeringens export- och investeringsstrategi ska prioriteras utifrån de insatser som är akuta med anledning av krisen och de insatser som är mer långsiktiga. Detta för att i första hand hjälpa företag med stort behov av att få igång sin export. På så sätt kan dessa företag få igång verksamheten.

För att säkerställa att resurser läggs på de mest angelägna insatserna föreslår Teknikföretagen, Almega och Svenskt Näringslivs att ett gemensamt strategiskt råd tillsätts som ska arbeta med export- och investeringsstrategin mer konkret.

– Det strategiska rådet ska bestå av både privata och offentliga aktörer som verkar rådgivande i genomförandet av strategin. Finansieringsfrågan är helt central i strategin. Återhämtningen kommer ställa krav på god och flexibel tillgång på konkurrenskraftig exportfinansiering, framförallt till små- och medelstora företag, säger Ann-Sofi Gaverstedt, ansvarig för handelsfrämjande och smarta städer på Teknikföretagen.

Inspelet från Teknikföretagen, Almega och Svenskt Näringsliv har överlämnats till Utrikesdepartementet.

– Vi vill att vårt inspel kan utgöra en grund för en fortsatt dialog och samarbete kring strategins genomförande och implementering. Vi är angelägna om att Sveriges export- och investeringsstrategi ska genomföras i nära dialog med näringslivet och de svenska exporterande företagen, avslutar Ann-Sofi Gaverstedt.