Kontakta oss Kurser och seminarier Webbshop Avtal 2023 In English
Nyhet 04 sep. 2020

Sverige behöver en strategi och vision för EU:s utveckling

EU befinner sig i ett formativt skede med flera aktuella frågor som kommer få stor inverkan på den svenska industrins konkurrenskraft. Med en ny maktbalans i EU måste Sverige stärka sin påverkan i Bryssel för att säkerställa att svenska intressen beaktas. Därför har Teknikföretagen tillsammans med Svenskt Näringsliv lämnat ett förslag till regeringen att Sverige tar fram en strategi för EU:s utveckling.

Klas Wåhlberg, vd, och Joel Jonsson, ansvarig för EU:s inre marknad och handelspolitik, på Teknikföretagen.
Klas Wåhlberg, vd, och Joel Jonsson, ansvarig för EU:s inre marknad och handelspolitik, på Teknikföretagen.

EU:s inre marknad är den svenska industrins hemmamarknad och Sveriges i särklass största handelspartner. En välfungerande inre marknad är därav av yttersta vikt för företagen och en grundförutsättning för vår globala konkurrenskraft, och i förlängningen svensk välfärd.

– Förslaget syftar till att stärka Sveriges påverkan i EU för att värna den inre marknaden och i förlängningen svenska företag, jobb och välfärd, säger Klas Wåhlberg, vd på Teknikföretagen.

Teknikföretagen har tidigare uttryckt en oro för att förslag om att bl.a. lätta upp EU:s konkurrens- och statsstödsregler riskerar att leda till en snedvriden konkurrens på den inre marknaden, till nackdel för mindre länder som Sverige med en stor andel små- och medelstora företag. Detta är något som har förstärkts av de omfattande statsstöd som nu används för att återstarta den europeiska ekonomin.

– Vi ser en risk för ett ökat inslag av politisk styrning i den europeiska ekonomin, pådrivet av influensrika industrinationer. Vi har ett gemensamt intresse i Sverige att värna den öppna marknaden och goda konkurrensförutsättningar för svenska företag. Därför måste vi nu presentera en tydlig vision för EU:s utveckling som vi kan driva tillsammans med likasinnade länder, säger Klas Wåhlberg.

Teknikföretagen och Svenskt Näringsliv presenterade redan i februari i år ett förslag om att etablera en beredningsgrupp inom regeringskansliet för att löpande föra en dialog med näringslivet om genomförandet av EU-kommissionens industristrategi som följde i mars. EU:s industripolitik kommer få stor inverkan på svenska företags konkurrenskraft och det samlade näringslivet ser därför ett påkallat behov av en mer strukturerad dialog om Sveriges positioner.

– Det har uppstått en ny maktbalans i EU vilket är en politisk realitet Sverige måste förhålla sig till. I och med Storbritanniens utträde tappar vi en stark allierad och en röst för den öppna marknaden. Det ställer krav på att Sverige blir mer proaktiva och strategiska vad gäller påverkansarbetet i Bryssel. Det börjar med en strukturerad samordning på hemmaplan, avslutar Joel Jonsson, ansvarig för EU:s inre marknad och handelspolitik på Teknikföretagen.

 

Ladda ner

PDF 0,2 MB

Behov av svensk strategi och vision för EUs utveckling.pdf

PDF 0,0 MB

Samråd kring Sveriges inspel till EUs industripolitik.pdf

 

Vid frågor, vänligen kontakta: