Kontakta oss Kurser och seminarier Webbshop In English
Nyhet 15 maj 2020

Stöd kommer inte längre att utgå vid korttidsarbete under semester

Tillväxtverket har tidigare meddelat att stöd vid korttidsarbete ska kunna lämnas vid betald och intjänad semester. Nu har myndigheten ändrat sin uppfattning och uppger att stöd inte längre kommer att utgå vid semester.

Tomas Undin, förhandlingschef på Teknikföretagen.
Tomas Undin, förhandlingschef på Teknikföretagen.

Tomas Undin, förhandlingschef vid Teknikföretagen, beklagar det besked som Tillväxtverket nu har lämnat och är samtidigt bekymrad över hur myndigheten hitintills har hanterat frågor kring korttidsarbete däribland frågan om stöd vid semester. 

– Vi befinner oss just nu i en mycket allvarlig situation med anledning av corona-viruset. Ekonomin har i stort sett tvärnitat över en natt och orderböckerna börjar sina. För att undvika uppsägningar är möjligheten till stöd vid korttidsarbete oerhört viktigt för våra medlemsföretag och då måste systemet fungera. Tillväxtverket bär på ett ansvarsfullt uppdrag och vi måste kunna förlita oss på att de gör rätt avväganden. Så har tyvärr inte varit fallet. 

– Vi befinner oss nu dessvärre i en situation där vi inte kan förlita oss på att Tillväxtverket gör korrekta antaganden eller om de kommer att stå fast vid de besked de lämnar. Det skapar en osäkerhet som kan leda till att bolagen av olika anledningar inte väljer att ansöka om stöd. Detta är givetvis oerhört problematiskt eftersom effekten kan bli både uppsägningar och konkurser. 

På vilket sätt menar du att Tillväxtverkets hantering av frågan om stöd vid semester är särskilt anmärkningsvärd?

– Tillväxtverket har tidigare givit beskedet att stöd kan utgå vid semester. Flera medlemsföretag har anpassat sin verksamhet efter detta besked och förlitat sig på att stöd kommer att utgå. Att så nu inte kommer att ske innebär givetvis ett ekonomiskt bakslag för dessa bolag. Möjligheten att ändra redan utlagd semester är som bekant begränsad och kommer såklart att innebära en administrativ börda för redan hårt ansatta bolag. Att beskedet dessutom lämnas så här pass sent, trots påstötningar via Svenskt Näringsliv under en längre period, gör att det blir extra problematiskt. 

Kommer Tillväxtverket att kräva tillbaka det stöd som redan har beviljats och utbetalts till bolagen?

– Teknikföretagens uppfattning är att bolagen inte ska bli återbetalningsskyldiga för det stöd som betalats ut. Tillväxtverket har fattat ett beslut om att stöd ska utgå vid semester och även kommunicerat detta på sin hemsida. Bolagen har följt detta besked och ansökt om stöd som senare har utbetalats. Att Tillväxtverket ändrar sin uppfattning ska inte belasta bolagen.