Kontakta oss Kurser och seminarier Webbshop In English
Nyhet 15 apr. 2020

Satsningar på yrkesvux, yrkeshögskolan och högskolan i vårändringsbudgeten

Den 15 april presenterade regeringen vårändringsbudgeten för 2020. För att stärka Sverige ur krisen tillförs extra medel till bland annat yrkesvux, yrkeshögskolan och till universitet och högskolor.

Maria Rosendahl, enhetschef för kompetensförsörjning och digitalisering på Teknikföretagen.
Maria Rosendahl, enhetschef för kompetensförsörjning och digitalisering på Teknikföretagen.

Teknikföretagen ser positivt på förslagen. Att staten går in och tar kostnader för regionalt yrkesvux - yrkesutbildning för vuxna, att yrkeshögskolan förstärks med medel för att ta fram mer flexibla vägar och att medel tillförs för att utveckla den nätbaserade utbildningen, så kallade mocc:ar, inom universitet och högskolor samt ökade resurser till tekniskt basår är några av de förslag som kan stärka industrins kompetensförsörjning på både kort och lång sikt.

– Högskolor och universitet behöver få finansiering för att kunna öppna upp och paketera om kurser mot yrkesverksamma. Vi hoppas att nu när regeringen tillför pengar för utveckling av mocc:ar att detta arbete sker i samverkan med både näringslivet och lärosätena. Genom att utnyttja tiden under krisen till att skapa system för nödvändig kompetensutveckling står vi väl rustade för den digitala och gröna omställningen då produktionen åter är i normalläge, säger Maria Rosendahl, enhetschef för kompetensförsörjning och digitalisering på Teknikföretagen.

– Vi menar också att det behövs en plattform där tillgängligt och relevant utbildningsutbud finns samlat och att en mer flexibel antagning till kurser måste utvecklas för att det ska funka för yrkesverksamma. På individnivå är det kraftfulla förslag, men vi ser behov av att ytterligare öppna upp för nya lösningar som kan bidra till att företagens och medarbetarnas kompetens utvecklas, säger Maria Rosendahl.

– Coronakrisen riskerar att övergå i en kompetenskris med en hög arbetslöshet, ett stort antal korttidspermitterade och kunskapstapp om projekt och utbildningar satts på paus. Satsningar på kompetens kan ta Sverige ur krisen. Sveriges styrka har länge varit teknisk kompetens i framkant och en hög innovationstakt, det måste vara våra ledord även efter krisen, avslutar Maria Rosendahl.

Relaterat innehåll

PDF 2,7 MB

Högre utbildning i världsklass - Teknikföretagens prioriterade frågor för högre utbildning

PDF 0,9 MB

Yrkesutbildning i världsklass - Teknikföretagens policy för yrkesutbildning.pdf