Kontakta oss Kurser och seminarier Webbshop Avtal 2023 In English
Nyhet 12 okt. 2020

Säpo varnar för intensifierade cyberattacker mot industrin

Cyberangreppen mot Sverige har ökat i omfattning och intensitet. Till stor del handlar det om industrispionage riktad mot kunskaps- och forskningsintensiva företag. Den information och kunskap som olovligen inhämtas varje år värderas av Säkerhetspolisen till miljardbelopp. Teknikföretagen är mycket oroade över utvecklingen och menar att det är viktigt att det nationella cybersäkerhetscentret kommer på plats snarast möjligt.

Patrik Sandgren, ansvarig för digitalisering på Teknikföretagen.
Patrik Sandgren, ansvarig för digitalisering på Teknikföretagen.

Enligt Säkerhetspolisen (Säpo) ägnar sig främmande makter idag åt omfattande cyberspionage mot Sverige. Cyberspionaget riktas mot säkerhetskänslig verksamhet och svensk världsledande forskning och innovation med målet att stjäla kunskap och ta över företag. Detta har föranlett Säkerhetspolisen att gå ut med en ny varning till riktad till bland annat industrin.

– Säkerhetspolisen är tydliga i sin hotbild och påtalar att ett 15-tal stater bedriver underrättelseverksamhet mot Sverige. Angreppen leder till att jobb och kunskap försvinner från Sverige vilket skadar vår ekonomi och underminerar vår konkurrenskraft, säger Patrik Sandgren, ansvarig för digitalisering på Teknikföretagens näringspolitiska avdelning.

De länder som bedriver cyberspionage kännetecknas av att de lägger ner stora summor pengar, har omfattande tekniska resurser och många anställda som under lång tid systematiskt angriper företag i Sverige. Enligt säkerhetspolisen kan den information och kunskap som olovligen inhämtas varje år värderas till miljardbelopp,

"Utvecklingen är bekymmersam och understryker vikten av att det nationella cybersäkerhetscentret snarast möjligt kommer på plats och prioriterar näringslivets konkurrenskraft. Det är oroande att centret ännu inte är operativt."

- Patrik Sandgren, ansvarig för digitalisering på Teknikföretagen

För att uppmärksamma cyberhoten mot företagen deltar Teknikföretagen under oktobermånad i den nationella kampanjen ”Tänk säkert”. Tillsammans med Säkerhets- och försvarsföretagen arrangerar Teknikföretagen också en rad regionala digitala seminarier för att öka medvetenheten och ge vägledning om grundläggande cybersäkerhet.

Läs mer

Mer på Internet https://www.sakerhetspolisen.se/ovrigt/pressrum/aktuellt/aktuellt/2020-10-12-cyberspionaget-paverkar-sveriges-sakerhet.html

Cyberspionaget påverkar Sveriges säkerhet

Mer på Teknikföretagen /Digitalisering & cybersäkerhet/

Teknikföretagens arbete med cybersäkerhet

Mer på Teknikföretagen /Regionala seminarier med SÄPO för ökad kunskap om cybersäkerhet/

Teknikföretagens regionala cybersäkerhetsseminarier

 

Vid frågor, kontakta