Kontakta oss Kurser och seminarier Webbshop Avtal 2023 In English
Nyhet 19 aug. 2020

Riskbedömning inför förändringar i verksamheten

När en förändring i verksamheten planeras är det viktigt att arbetsgivaren bedömer om förändringen kan medföra risker i arbetsmiljön. Detta krav finns i 8 § Arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete.

Arbetsgivaren ska göra en riskbedömning innan förändringen genomförs och vidta de åtgärder som behövs för att minska eventuella arbetsmiljörisker som kommer av förändringen. Åtgärder som inte kan göras omedelbart ska föras in i en handlingsplan. 

Tänk på att riskbedömningar och handlingsplaner ska dokumenteras skriftligt. Förändringar kan exempelvis vara organisationsförändringar, produktionsförändringar, förändringar av teknisk utrustning eller ombyggnader i lokalerna med mera. Tänk på att skyddsombuden ska involveras och ges möjlighet att medverka i arbetet med att göra riskbedömningar.

En metodik för att genomföra en riskbedömning inför förändring av verksamheten finns beskrivet i Arbetsmiljöverkets broschyr Riskbedömning inför ändringar i verksamheten.

Mallar som kan användas i arbetet finner ni här:

Vid frågor, kontakta Teknikföretagens arbetsmiljöexperter: