Kontakta oss Kurser och seminarier Webbshop Avtal 2023 In English
Nyhet 11 sep. 2020

Nyckeln till psykologiskt försvar ligger i ökad samverkan - inte i fler myndigheter

Regeringen vill möta den ökade vågen av påverkansoperationer med en ny myndighet för psykologiskt försvar. Teknikföretagen är skeptiska till om detta är den mest ändamålsenliga lösningen utan ser hellre ökad samverkan mellan befintliga aktörer.

Under de senaste åren har såväl frekvensen av cyberangrepp, som försöken till otillbörlig informationspåverkan, ökat. Ett uttalat mål för operationerna är företag med verksamhet i Sverige. Detta har också gjort att bland annat säkerhetspolisen gått ut med kontinuerliga varningar för främmande makt och påtalat att cyberspionage, strategiska uppköp och påverkansoperationer nu mera pågår i en sådan omfattning att de riskerar äventyra Sveriges konkurrenskraft.

- Läget är bekymmersamt. I och med att påverkansoperationer skapar störningar i näringslivet ser Teknikföretagen frågan som angelägen att adressera. Vi ser behov av ökat psykologiskt försvar och delar därmed den bild som framkommer i en ny utredning från regeringen säger Patrik Sandgren, näringspolitisk expert på Teknikföretagen.

I utredningen ”En ny myndighet för att stärka det psykologiska försvaret” (SOU 2020:29) påtalas att Sverige omgående behöver förstärka den nationella förmågan att hantera desinformation. Detta inkluderar att identifiera, analysera och kunna möta otillbörlig informationspåverkan och annan vilseledande information som riktas mot svenska intressen. Regeringen vill därför inrätta en myndighet med särskilt ansvar för området.

- Vår uppfattning är att arbetet runt påverkansoperationer inte behöver lösas med en ny myndighet. Då angrepp på näringslivet, i många fall, är en kombination av cyberangrepp och informationspåverkan finns det ur Teknikföretagens perspektiv fördelar att koppla samman dessa områden och arbeta med de aktörer som redan är verksamma. Lösningen ligger i samverkan snarare än fler aktörer, säger Patrik Sandgren på Teknikföretagen

Teknikföretagens förslag är därför att frågan om psykologiskt försvar kan hanteras inom ramen för det nationella cybersäkerhetscentrat som försvarsmakten, säpo, FRA och MSB tagit initiativ. 

- Myndigheterna har redan ett fungerande samarbete och stor kompetens på området. Ur vårt perspektiv skulle verkningsgraden kunna öka ytterligare genom att även näringslivet inkluderas och ses som en samarbetspartner avslutar Patrik Sandgren.

 

Läs mer

PDF 0,3 MB

Teknikföretagens och SOFFs yttrande avseende betänkandet En ny myndighet för att stärka det psykologiska försvaret

 

Vid frågor, kontakta

 

[1] Säkerhetspolisen, ”Årsbok 2019”