Kontakta oss Kurser och seminarier Webbshop Avtal 2023 In English
Nyhet 22 sep. 2020

Ny satsning ska stärka industriföretag som påverkas av coronapandemin

Till följd av coronapandemin har många personer inom industrin permitterats och det finns en stor oro för risken att tappa kompetens i krisens spår. Samtidigt kommer kompetensutveckling vara avgörande för att gå stärkt ur krisen. Därför lanserar Teknikföretagen och de övriga organisationerna inom Svensk industrivalidering projektet Kompetenssäkrad individ.

Foto: Jonas Bilberg / Bredda bilden
Foto: Jonas Bilberg / Bredda bilden

Projektet Kompetenssäkrad individ ger Teknikföretagens medlemsföretag en möjlighet att se över sitt framtida kompetensbehov och samtidigt stärka medarbetarnas kompetens. Det är kostnadsfritt att delta i projektet och det som krävs är att företaget avsätter den tid som behövs för planering och genomförande av insatserna. 

Projektet erbjuder beprövade och resurseffektiva insatser i tre steg. För det första handledning från en erfaren komptenscoach för att planera insatserna. För det andra branschvalidering för produktionspersonalen för att identifiera vilken kompetens som finns och vilken som saknas. Och till sist kompetensutvecklingsinsatser för att täcka de områden där kompetensen behöver stärkas, berättar Mats Andersson, expert inom kompetensförsörjning på Teknikföretagen.

I första hand riktar sig projektet till företag och deras anställda som på ett direkt sätt påverkats av pandemin genom neddragningar eller avtal i enlighet med Tillväxtverkets regelverk om korttidsarbete.

Projektet startar i oktober 2020 och drivs av Trä och möbelföretagen i samarbete med organisationerna inom Svenska Industrivalidering och finansieras av Europeiska socialfonden.

Läs mer

Mer på Internet https://svenskindustrivalidering.se/individ/

Är ni intresserade av att delta i projektet eller vill veta mer, läs mer på Svensk Industrivaliderings hemsida.

 

Kontakt