Kontakta oss Kurser och seminarier Webbshop In English
Nyhet 23 apr. 2020

Ny rapport visar hur digitaliseringen påverkar arbetsuppgifter och kompetensbehov

Myndigheten Tillväxtanalys presenterar denna vecka studien ”Framtidens digitala kompetensbehov” där 30 svenska experter ger sin syn på hur dagens arbetsliv kommer att förändras i spåren av den digitala utvecklingen på tio års sikt.

Li Ljungberg som arbetar på Teknikföretagens enhet för kompetensförsörjning och digitalisering.
Li Ljungberg som arbetar på Teknikföretagens enhet för kompetensförsörjning och digitalisering.

Studien visar att arbetsuppgifterna kommer att förändas kontinuerligt och på många håll förändras de kraftigt. Men det är snarare att arbetsuppgifterna förändras än att hela jobb försvinner. Experterna bedömer det sannolikt att på minst en fjärdedel av de jobb som finns idag kommer arbetsuppgifterna att förändras kraftigt inom tio år. Däremot ser experterna det som mindre sannolikt att hälften eller en fjärdedel av jobben kommer att försvinna helt genom automatisering inom denna period. 

Li Ljungberg som arbetar på Teknikföretagens enhet för kompetensförsörjning och digitalisering är en av de experter som deltagit i studien. 

– Digitaliseringen är den trend som påverkar kompetensbehoven mest inom teknikindustrin. Det handlar till exempel om en ökad grad av automatisering i produktionen, allt mer mjukvaruinnehåll i traditionella hårdvaruprodukter och en ökad grad av uppkoppling generellt. Detta påverkar utbildningssystemet, säger Li Ljungberg och fortsätter:

– Teknikföretagen vill till exempel att yrkesprogrammen på gymnasiet ska ge en grundläggande högskolebehörighet utan att det måste väljas till. Utbildningarna behöver omfatta fler poäng för att möta behoven med både praktisk och teoretisk kompetens. Det handlar dels om att utbilda för de arbeten som väntar efter gymnasiet med ett allt mer komplext innehåll, dels om att inte skapa återvändsgränder utan istället underlätta för de som vill och behöver studera vidare längre fram.

Rapporten visar att behovet av tekniska specialister inte minskar på 10 år, däremot sjunker livslängden på teknisk spetskompetens samtidigt som grundkunskaperna är mer tidlösa. Rapporten visar också att behovet av teknisk och digital kompetens är inom olika nivåer från mer allmän kompetens till specialistkompetens.

– Det är mycket som ändrar sig snabbt nu och människor måste följa med, samtidigt blir grundkunskaper som matematik och grundläggande datalogiskt tänkande väldiga viktiga. Nu under coronakrisen har diskussionen om kompetensutveckling intensifierats och rapporten från Tillväxtanalys visar verkligen att den digitala omställningen fortsätter inom många sektorer. Sverige behöver satsa på kompetensutveckling i dessa tider, menar Li Ljungberg. 

Teknikföretagen anser att det behövs fler insatser och på olika områden. Regeringen kan till exempel ge universitet och högskolor särskilda resurser för att snabbt tillgängliggöra befintliga utbildningar på distans och i modulform för yrkesverksamma.

– I och med att situationen är ekonomiskt ansträngd för många företag just nu behöver det skapas ekonomiska förutsättningar för företagen att till exempel få handledning kring kompetensutveckling och stöd för genomförande av branschvalidering, avslutar Li Ljungberg.

Läs mer

Mer på Internet https://www.tillvaxtanalys.se/download/18.62dd45451715a00666f1d3c8/1586366175843/PM_2020_11_Framtidens%20digitala%20kompetensbehov.pdf

Rapporten Framtidens digitala kompetensbehov – en delphiinspirerad studie (www.tillvaxtanalys.se)

PDF 8,3 MB

Framtidsspaning - Så påverkar teknikskiftena behoven av ingenjörskompetens