Kontakta oss Kurser och seminarier Webbshop Avtal 2023 In English
Nyhet 30 nov. 2020

Ny nationell innovationsnod för cybersäkerhet ska stärka industrins konkurrenskraft

Nu etableras en nationell forsknings- och innovationsnod för cybersäkerhet. Syftet är att katalysera forskning och stimulera utvecklingen av innovativa lösningar för digital säkerhet som stärker industrins konkurrenskraft. Teknikföretagen tar plats i styrelsen.

Tillsammans med bland annat Ericsson, RISE och SOFF (Säkerhets- och försvarsföretagen) ingår Teknikföretagen i en grupp av aktörer som nu gemensamt startar upp arbetet med en innovationsnod för cybersäkerhet. Med hjälp av finansiering från VINNOVA är syftet att etablera en plattform för behovsmotiverad forskning som kan komplettera det arbete som säkerhetsmyndigheterna gör i det nationella cybersäkerhetscentrumet.

Bakgrunden till nodens etablering är att digitaliseringen av näringslivet behöver följas av ökad säkerhet. Cyberattackerna mot industrin blir allt mer sofistikerade och kostnaderna och effekterna av lyckade angrepp är redan idag stora. Det leder till teknikläckage och försämrad konkurrenskraft. Det är därför centralt att säkerhetsaspekterna uppmärksammas mer, av fler och med ökad intensitet.

Genom etablering av en nod ser Teknikföretagen stora möjligheter att kunna accelerera cybersäkerhetslösningar som kan implementeras i industrin. Genom att arbeta tillsammans med relevanta aktörer skapas större möjligheter att expandera kakan och dra nytta av de insatser som görs på olika håll.

– Medvetenheten om ökad digital säkerhet finns men svaren på hur detta ska nås är inte givna. Det krävs nya sätt att säkra uppkopplade produkter, processer och system. Från Teknikföretagens perspektiv finns stora möjligheter att flytta fram Sveriges positioner inom säkerhetsområdet, inte minst genom de program för industrirelevant forskning som planeras på EU-nivå. Noden kan bli ett viktigt steg i rätt riktning, säger Patrik Sandgren, ansvarig för digitalisering på Teknikföretagens näringspolitiska avdelning.

Den 4 december invigs noden vid ett digitalt arrangemang där bland andra näringsminister Ibrahim Baylan medverkar.

Läs mer

Mer på Internet https://www.ri.se/sv/event/invigningen-av-den-svenska-forsknings-och-innovationsnoden-for-cybersakerhet

Invigningen av den svenska forsknings- och innovationsnoden för cybersäkerhet