Kontakta oss Kurser och seminarier Webbshop In English
Nyhet 18 dec. 2020

Möjlighet till ersättning för kostnader för kompetensinsatser vid korttidsarbete

Regeringen fattade den 17 december beslut om en ny förordning som reglerar möjligheterna för arbetsgivare som får stöd vid korttidsarbete att också få ersättning för kostnader för kompetensinsatser som anordnas inom ramen för den tid som frigörs vid korttidsarbete. Syftet är att underlätta möjligheterna att i samband med korttidsarbete genomföra insatser som syftar till att höja eller validera kompetensen hos arbetstagare.

Foto: Emilia Jiménez-Bergmark / Bredda bilden
Foto: Emilia Jiménez-Bergmark / Bredda bilden

Varför kompetensinsatser under korttidsarbete?

Under korttidsarbete frigörs tid för arbetstagaren. Om tiden används för kompetensinsatser kan kompetensnivån hos arbetstagare och i företaget höjas. Korttidsarbetet blir då utöver en möjlighet för företaget att överleva de ekonomiska svårigheter det nu är i också en möjlighet till kompetenshöjning som kan stärka företaget på kort och lång sikt.

Hur kommer ersättningen för kompetensinsatser att fungera?

Ansökan kommer att öppna först i april. Ersättning ska kunna sökas retroaktivt från 1 januari 2021. Arbetsgivare som får stöd vid korttidsarbete ska ha möjlighet att söka ersättning för 60 procent av ersättningsgrundande kostnader upp till ett högsta belopp per arbetstagare, för kompetensinsatser som genomförs under arbetsbefriad tid. Det är ännu inte klart vilka kostnader som kommer att vara ersättningsgrundande.

Detta gäller under förutsättning att de närmare villkoren för kompetensinsatser regleras i ett lokalt kollektivavtal eller i ett skriftligt avtal mellan arbetsgivaren och arbetstagaren.

Mer information kommer till Teknikföretagens medlemmar under januari.

Läs mer

Mer på Teknikföretagen /Korttidsarbete med statligt stöd/

Arbetsgivarguiden: Korttidsarbete med statligt stöd

Mer på Internet https://tillvaxtverket.se/om-tillvaxtverket/information-och-stod-kring-coronakrisen/korttidsarbete/kompetensinsatser-under-korttidsarbete.html

Tillväxtverket: Kompetens­­insatser under korttids­arbete