Kontakta oss Kurser och seminarier Webbshop Avtal 2023 In English
Nyhet 09 okt. 2020

Lobbyframgång för innovationssatsning i EU

Teknikföretagen och forskningsinstitutet RISE har under flera år arbetat för europeiska testbäddar, eller technology infrastructures, som ett sätt för industrin, inte minst de små- och medelstora företagen, att snabbare sätta innovationer och ny teknik på marknaden. – Det är en stor framgång för ett långsiktigt strategiskt lobbyarbete, säger Teknikföretagens vd Klas Wåhlberg.

Foto: Erik Thor
Foto: Erik Thor

Testbädd är en vanlig term för den som är van i den industriella utvecklingens kretsar. Men vad innebär det egentligen? Kort sagt är det en samlingsterm för fysiska eller virtuella platser där innovationer kan testas innan de lanseras till marknaden. Ett bra exempel är AstaZero i Sverige – ett avstängt vägnät för att testa fordon i olika trafiksituationer, bland annat stadskörning, landsväg och höga hastigheter.

Det är alltså inom detta område, testbäddar, som EU nu tagit kliv framåt. Kommissionen har länge haft som mål att kunskap, forskning och forskare ska åtnjuta fri rörlighet inom EU – nu adderas målsättningen att forskningsresultat och innovation på ett bättre sätt ska överföras till ekonomin.

– Testbäddar är avgörande för ett högt innovationstempo inom industrin. Goda idéer finns det gott om, men om det inte går att testa en självkörande lastbil i en säker miljö kommer det dröja lång tid innan vi får se dem på våra gator, säger Charlotte Andersdotter, ansvarig vid Teknikföretagens Brysselkontor.

Den nya inriktningen från EU-kommissionen är ett viktigt steg på vägen för att stärka den europeiska industrins konkurrenskraft. Det, och testbäddarna, är något som Teknikföretagen och det svenska forskningsinstitutet RISE länge arbetat för.

– Redan 2017 hade jag möten i Bryssel om vikten av att koppla ihop EU:s forskningssatsningar med industriell tillämpning och behovet av en strategi för testbäddar. Efter år av ihärdigt lobbyarbete ser vi nu äntligen att kommissionen lyfter testbäddar som ett viktigt instrument för industrins konkurrenskraft, säger Klas Wåhlberg, vd Teknikföretagen.

Även RISE ser positivt på kommissionens meddelande.

– Testbäddar kan bidra till att stärka det europeiska näringslivets konkurrenskraft och innovationsförmåga och det behövs en strategi som säkerställer att vi fullt ut nyttjar den resurs som testbäddarna utgör. Jag hoppas att det nya europeiska forskningsområdet leder till att testbäddar får en ökad betydelse i EU:s kommande ramprogram för forskning och innovation, Horizon Europe, säger RISE vd Pia Sandvik i ett pressmeddelande.