Kontakta oss Kurser och seminarier Webbshop Avtal 2023 In English
Nyhet 10 feb. 2020

Industrin behöver ett EU som satsar på forskning och utveckling

Ett forsknings- och innovationssystem i världsklass är grunden för Europas långsiktiga konkurrenskraft. Andra delar av världen satsar offensivt på forskning och innovation, vilket gör att konkurrensen om företagens investeringar ökar. Därför behöver industrin ett EU som attraherar och stödjer företagens forsknings- och utvecklingsverksamhet.

Peter Johansson, biträdande näringspolitisk chef på Teknikföretagen.
Peter Johansson, biträdande näringspolitisk chef på Teknikföretagen.

Teknikföretagen har presenterat sitt inspel inför EU:s kommande industristrategi. Ett av de sex viktiga industripolitiska områdena är forskning och utveckling.

 Industrin behöver omfattande forsknings- och innovationssatsningar för att Europa ska kunna vara ledande i att ta fram ny teknologi och utveckla globalt framgångsrika företag. Därför krävs det mer resurser till forskning och innovation, både från privata aktörer som offentliga, säger Peter Johansson, biträdande näringspolitisk chef på Teknikföretagen och fortsätter:

 Strategisk forskning och innovationssamverkan mellan offentliga och privata aktörer behöver utvecklas på europeisk nivå.

Teknikföretagen anser att det är viktigt att samverkansmodeller (Public-Private Partnerships) för forsknings- och innovationsprioriteringar med industriellt fokus vidareutvecklas inom de EU-gemensamma forsknings- och innovationsprogrammen, speciellt Horizon Europe. Fokus bör ligga på tillämpning av forskning, till exempel genom testbäddar, samt på en ökad involvering av små- och medelstora företag.

 EU har en nyckelroll för att främja företagens förutsättningar för forskning och utveckling. Det handlar bland annat om ett attraktivt innovationsklimat, ett ekosystem som främjar kunskapsutbyte mellan olika aktörer, samt en förmåga att skapa, kombinera och använda ny teknik. Därför behöver industrin ett EU som attraherar och stödjer företagens forsknings- och utvecklingsverksamhet, avslutar Peter Johansson.

Teknikföretagen anser att

  • EU:s långtidsbudget behöver moderniseras genom att prioritera investeringar i forskning och innovation (FoI) och minska stöden till jordbruk och regionala fonder. Vi ställer oss bakom Europaparlamentets förslag om € 120 miljarder till Horizon Europe och € 9 miljarder till Digital Europe Programme och uppmanar Sverige att driva den linjen.
  • Fokus för Horizon Europe bör ännu tydligare ligga på FoI-insatser som möter industrins utmaningar och som vidareutvecklar modellen (PPP-konceptet) för samverkan mellan det privata och offentliga.
  • Industriinriktade insatser för kompetensutveckling och upptagning av ny teknologi med särskilt fokus på SME behöver prioriteras.
  • Det behövs en framåtsyftande EU-strategi för investeringar och nyttjande av testbäddar (technology infrastructures).
  • Det framtida arbetet med strategiska värdekedjor bör bygga på det arbete som bedrivs av industridrivna initiativ, exempelvis PPP.

PDF 1,7 MB

Teknikföretagens inspel till EUs kommande industristrategi