Kontakta oss Kurser och seminarier Webbshop Avtal 2023 In English
Nyhet 09 juni 2020

Förslag i rätt riktning – Teknikföretagen om dimensioneringsutredningen

Den statliga utredaren Lars Stjernkvist fick i uppdrag av regeringen att inventera hur utbildning bäst kan planeras och dimensioneras utifrån regionala och nationella kompetensbehov. Den 8 juni lämnades utredningen över till regeringen och Teknikföretagen anser att flera förslag är i rätt riktning.

Maria Rosendahl, enhetschef för kompetensförsörjning och digitalisering på Teknikföretagen.
Maria Rosendahl, enhetschef för kompetensförsörjning och digitalisering på Teknikföretagen.

Intresset för yrkesprogrammen har minskat successivt under en längre tid och ett vikande intresse för gymnasiets yrkesprogram bland unga har blivit en stor utmaning för industrins kompetensförsörjning.

– Efterfrågan på utbildad arbetskraft inom hela industrin är mycket stor samtidigt som de unga väljer bort de industrirelaterade utbildningarna. Teknikföretagen har länge sett behovet av ett fördjupat samarbete kring industrins kompetensförsörjning på lokal och regional nivå och ser den gymnasiala utbildningen som basen för en sådan samverkan, säger Maria Rosendahl, enhetschef för kompetensförsörjning och digitalisering på Teknikföretagen och fortsätter: 

– Det är därför med stort intresse som vi nu kan ta del av de förslag regeringens utredare Lars Stjernkvist den 8 juni lämnade över till regeringen om planering och dimensionering av komvux och gymnasieskola. 

Teknikföretagen har sedan länge påpekat att planeringen och dimensioneringen behöver förbättras både för att bättre svara mot arbetsmarknadens behov av kompetens och för att ge eleverna bättre chanser att hitta ett arbete och etablera sig på arbetsmarknaden. Varken för ungdomar eller vuxna har utbildningssystemet hittills fungerar tillräckligt bra.

– Vi ser fram emot att närmare ta del av utredningens förslag, men bedömer att utredningen lägger flera förslag i rätt riktning. I utredningen föreslås bland annat att utbudet av utbildning bör bestämmas med hänsyn till både elevers efterfrågan och behov och arbetsmarknadens behov samt balanseras med mer inslag av planering och samarbete mellan huvudmän, berättar Maria Rosendahl.

I utredningen föreslås också att fördjupat kommunalt samarbete ska ge vuxna ökade möjligheter att söka ett bredare utbud av yrkesutbildning inom ett större område än den egna kommunen.

– Teknikföretagen är så här långt positiva till förslagen och kan konstatera att flera av dem ligger väl i linje med hur vi inom industrins parter sedan många år arbetat inom Teknikcollege. Att ställa krav på regionalt ansvarstagande för ett allsidigt utbud är viktigt både för elevernas valmöjligheter och företagens kompetensförsörjning. Det är utifrån industrins behov på lokal och regional nivå teknisk utbildning bör utvecklas framöver, avslutar Maria Rosendahl.

Ta del av utredningen på regeringens hemsida.