Kontakta oss Kurser och seminarier Webbshop Avtal 2023 In English
Nyhet 03 juni 2020

Forskningsprogrammen bör satsa mer på att nå ut till små och medelstora företag

Forskningsinstituten har en viktig roll i det svenska innovationssystemet. Både vad gäller att stödja små och medelstora företag och att kunna skapa och utveckla industriellt relevanta testbäddar. Det är angeläget att statens basfinansiering av forskningsinstituten ökar. Genom ökade resurser kan forskningsinstituten bättre erbjuda strategiskt stöd för industrin samt stärka teknikutvecklingen i små och medelstora företag.

På företaget Modul-System har man ända sedan start haft en brant utvecklingskurva. Idag är man en av världens ledande leverantörer av inredningar för servicebilar och levererar helt skräddarsydda totallösningar utifrån kundernas behov.

– Vi har också en Modul-Connect, en elektronisk elcentral, som tack vare en specialanpassad app förvandlar kundernas fordon till uppkopplade, smarta bilar, berättar Anders Carlsson som är forsknings- och utvecklingschef.

Modul-System bildades i Mölndal 1970. Numera ingår företaget i Lifcokoncernen som är noterat på Stockholmsbörsen. Tillverkningen sker i egen fabrik i Mullsjö och man har dotterbolag i Europa och Asien. Dessutom ingår företaget i ett globalt partnernätverk vilket bidrar till att produkterna säljs i mer än 50 länder världen över.

Ett av de större forskningsprojekt där Modul-System medverkat är MATFLEX, finansierat av det strategiska innovationsprogrammet Produktion2030. Projektet leddes av industriforskningsinstitutet RISE. Resultatet blev att Modul-System nu kan presentera ett helt nytt och revolutionerande golv till lätta lastbilar.

– Tack vare vår medverkan i MATFLEX har vi kunnat ta fram ett aluminiumgolv med integrerade monteringsskenor som limmas fast istället för att skruvas.

– I monteringsskenorna monteras utrustning utan att förstöra fordonet. Det rimmar väl med den ökade användningen av elbilar som medför att det inte är möjligt att borra i bilarnas golv, berättar Anders Carlsson.

För Modul-System innebär samarbetet med RISE en trygghet att våga ta stora steg. Det, tillsammans med andra typer av statligt innovationsstöd till exempel via Produktion2030, har möjliggjort att man har lyckats bygga en så stor och framgångsrik verksamhet.

– Hade vi inte fått finansieringshjälp från början så tror jag inte att vi hade haft ett nära samarbete med RISE. De ger oss kontinuerligt tillgång till spetskompetens. Testbäddarna och forskningsprojekten bidrar också till kompetensspridning mellan de deltagande företagen vilket är extra viktigt för oss som mindre företag.

Det Anders saknar i innovationssystemet är mer forskningssamverkan och bättre information till små företag om att det finns hjälp att få.

– Se till att de små och medelstora företagen får tillgång till såväl ökad information om finansieringsmöjligheter som praktisk handledning. Risken är annars att små och medelstora företag stannar på tröskeln. Man tycker att den initiala insatsen blir för hög och har svårt att se nyttan, avslutar han.

Teknikföretagen anser att forskningsinstituten har en avgörande roll i att stärka strategiskt utvecklingsarbete i industrin, stödja små och medelstora företag och utveckla industriellt relevanta testbäddar.

– Med ökade resurser kan forskningsinstituten dels stärka den egna kompetensen och på så vis erbjuda bättre strategiskt stöd för industrin, dels stärka teknikutvecklingen i små och medelstora företag genom sin innovationskompetens, säger Peter Johansson, biträdande näringspolitisk chef på Teknikföretagen och fortsätter:

– Samverkan mellan industri, akademi och forskningsinstitut är nyckeln till framgångsrik forskning och innovation. Inom de strategiska innovationsprogrammen utvecklas samverkan och genom fortsatt investering i dessa stärks därför Sveriges innovationsförmåga inom flera strategiska områden.

Teknikföretagen föreslår:

  • Öka forskningsinstitutens basfinansiering.

  • Fortsätt investera i fungerande strategiska innovationsprogram samt finansiera nya där nya behov konstateras.

 

Vid frågor, kontakta