Kontakta oss Kurser och seminarier Webbshop In English
Nyhet 16 mars 2020

Ett nytt system för korttidsarbete

Med anledning av coronaviruset presenterade regeringen våren 2020 ett krispaket i vilket ett nytt system för korttidsarbete införs. Syftet med systemet är att mildra de ekonomiska effekterna av virusutbrottet. Systemet gäller för korttidsarbete och en tillfällig möjlighet till korttidsarbete och det bygger på det tidigare systemet med korttidsarbete.

Nytt system för korttidsarbete 

Det nya systemet för stöd vid korttidsarbete är permanent och öppet, vilket innebär att stöd kan lämnas utan aktivering och utan hänsyn till det allmänna konjunkturläget. Stödsystemet kan tillämpas för alla typer av företag och branscher.

Stöd enligt det nya systemet för stöd vid korttidsarbete ska endast lämnas i särskilda fall. Det är arbetsgivarna som genom en välmotiverad ansökan och underlag ska visa att förutsättningarna för stöd är uppfyllda. Stöd beviljas av Tillväxtverket.

Tillfälligt system för korttidsarbete

Detta system för korttidsarbete bygger på förslaget om ett nytt korttidsarbete, men med den skillnaden att subventionsgraden under perioden 16 mars–31 december 2020 har utökats kraftigt. Staten tar tre fjärdedelar av kostnaden för att personal går ned i arbetstid. Det innebär att arbetsgivarens lönekostnader kan minska med hälften samtidigt som arbetstagaren får ut över 90 procent av lönen. Syftet är att drabbade företag ska kunna behålla sin personal och växla upp snabbt igen när läget vänder.

Kostnadsfördelning för arbetstidsminskningen vid korttidsarbete (perioden 16 mars–31 december 2020) ser ut enligt nedan.

tabell-nytt-system-for-korttidsarbete.png

Systemet för korttidsarbete trädde ikraft den 7 april och gäller under 2020.