Kontakta oss Kurser och seminarier Webbshop In English
Nyhet 14 okt. 2020

"Elektrifieringen är en förutsättning för att vi ska kunna nå våra svenska klimatmål"

Idag smyglanserar Teknikföretagen första kapitlet av en ny rapport om batterier och elektrifiering. Totalt kommer rapporten att bestå av fyra kapitel och presentera 12 förslag som banar vägen för Sverige som ledande i elektrifiering och batteriutveckling.

I nyhetsflödet syns satsningar på batterifabriker, politiska satsningar för ökad elbilsförsäljning och framsteg inom eldrivna lastfordon numera nästan dagligen. Det är tydligt att batterierna håller på att göra intåg, och kanske framförallt tydligt att många fordonstillverkare pekat ut batterier som vägen framåt.

Men batterierna berör betydligt fler än bara fordonsindustrin, de kommer att påverka hela samhället och den industriella utvecklingen. Det handlar om hur och var vi producerar energi – och hur vi sedan lagrar den.

Det handlar om efterfrågan på råvarumetaller, om svensk gruvdrift och om återvinning. Det handlar om vilka kompetenser som behöver läras ut på ingenjörsutbildningar. Och inte minst handlar det om den svenska industrins konkurrenskraft.

– Elektrifieringen är en förutsättning för att vi ska kunna nå våra svenska klimatmål samtidigt som transporter och produktion fungerar. Här spelar batterierna en avgörande roll. Vår svenska industri har goda möjligheter att bli ledande i klimatomställningen. Men då krävs det att vi samverkar med politiken och skapar rätt förutsättningar genom exempelvis elvägar, laddinfrastruktur och att bidra till omvandlingen av befintliga verksamheter och etableringen av nya, säger Jenny Sandahl, ansvarig för hållbarhet på Teknikföretagen.

Första kapitlet i Teknikföretagens nya rapport om batterier och elektrifiering handlar om elektrifiering och klimatet. Du kan läsa kapitlet den här.

Ladda ner

PDF 0,4 MB

Vägen mot elektrifiering - Klimatomställningen (Kapitel 1).pdf