Kontakta oss Kurser och seminarier Webbshop In English
Nyhet 29 mars 2020

Avtalsförhandlingarna är ajournerade och kollektivavtalen är förlängda till den 31 oktober 2020

Teknikföretagen har – tillsammans med parterna inom Industriavtalet – enats om att ajournera kollektivavtalsförhandlingarna och därmed förlänga kollektivavtalens giltighetstid till den 31 oktober 2020.


Kollektivavtalen som tecknades av Teknikarbetsgivarna och Tekniktjänstearbetsgivarna 2017 skulle löpt ut den 31 mars 2020 och kollektivavtalsförhandlingar har pågått sedan december 2019.

Den mycket snabba och kraftfulla påfrestning och påverkan som Covid-19 fått på samhälle, industri och näringslivet i övrigt gör att parterna inte bedömer det möjligt att i nuvarande situation ingå sedvanliga kollektivavtal som skulle vinna acceptans hos medlemsföretagen, de anställda eller på arbetsmarknaden i övrigt. Parterna har därför kommit fram till att ajournera förhandlingarna och förlänga kollektivavtalens giltighetstid till den 31 oktober 2020.

Prolongeringen av kollektivavtalen till den 31 oktober betyder att nuvarande avtal löper på i sju månader och att nuvarande villkor och löner i centrala avtal fortsätter att gälla. Eftersom det i de förlängda avtalen inte finns några lönehöjningar under 2020 ”fryses” lönerna till den 31 oktober.  

Förhandlingarna kommer, under förutsättning att omständigheterna medger det, att återupptas mellan parterna den 1 oktober 2020, med en ambition att träffa nya kollektivavtal innan avtalen löper ut den 31 oktober 2020.