Kontakta oss Avtal 2020 Kurser och seminarier Pressrum In English
Artikel 30 sep 2019

Processerna för att ta fram gemensamma och flexibla lösningar för kompetensutveckling måste gå snabbare. - Vi är i ett skifte i dag där vi måste använda alla de muskler vi har, högskolor, yrkesvux och snabba utbildningsalternativ, sa näringsminister Ibrahim Baylan under Industridagen.

Teknikutveckling och systemskiften har alltid slagit ut gamla jobb – men också varit starten för nya. De snabba förändringar som nu sker inom industrin för med sig en mängd positiva möjligheter, menar Ibrahim Baylan. Vår svenska modell med samtal mellan offentlig sektor, näringsliv och akademi är enligt honom en framgångsfaktor när vi nu ska hantera de utmaningar som industrin står framför.

- Det här sättet att samla alla aktörer som vi gör i dag, är huvudskälet till varför Sverige är det främsta innovationslandet i Europa. Tillsammans kan vi hitta lösningar för framtiden, säger han.

Digitalisering, automatisering och elektrifiering ställer krav på att vi snabbare kompetensutvecklar de medarbetare som verkar inom industrin. Många upplever att den här typen av frågor tar för lång tid att lösa. Ett exempel är Volvo, som har räknat ut att de behöver utbilda 20 till 30 000 ingenjörer för att klara omställningen mot elektrifiering. Det är en långsiktig och samtidig akut fråga.

- Om vi diskuterar de här frågorna gemensamt kan vi se över utbildningar som är anpassade till deras behov, till exempel moduler, kortutbildningar inom teknik som gör att ingenjörerna kan utveckla sig inom sitt jobb. I vissa fall kan det även handla om man kan skapa broar över till ett annat jobb.

Men är det inte så att diskussionerna i sig tar tid? Vad kan vi göra redan i dag?

- Människor är inte robotar, det tar tid att utvecklas. Särskilt om det är helt nya yrken eller nya kompetenser som behövs. Det hör till sakens natur att det finns varken utbildningar eller välutbildade som bara står och väntar.

Han menar dock att vi måste påskynda processerna, jämfört med hur det gått till historiskt.
- Vi kan inte längre kosta på oss att det tar tid. Vi måste leverera snabbare.

Och hur snabbt är ditt perspektiv?

- Det händer saker hela tiden. Högskolor, universitet, Vinnova, Rise gör kontinuerliga insatser. I vissa fall måste vi inse att vi inte kommer kunna leverera mer kompetens inom ett visst område. Då blir frågan i stället hur ska vi göra det mer attraktivt och lättare för högspecialiserade personer från andra länder att komma hit.

Hur ser du på att tillföra mer pengar till högskolorna, så de kan ta fram utbildningar som passar företagens behov?

- Vi ser just nu över ersättningssystemet. Min kollega på utbildningsdepartementet har tagit emot en utredning, och jag får be att återkomma i den frågan. Det är givetvis en av de frågor jag kommer driva som näringsminister. Vi är i ett skifte i dag där vi måste använda alla de muskler vi har, högskolor, yrkesvux och snabba utbildningsalternativ.

Många av frågorna som rör industrin spänner över flera departement. Samverkansprogrammet för kompetensförsörjning och kompetensomställning är en kanal där företrädare från de olika departementen träffas och diskuterar tillsammans med näringslivet och offentlig sektor.

- Det är nödvändigt att vi gemensamt diskuterar frågorna. Annars finns det risk att vi går i otakt. Att vi kommer överens om vem som gör vad – och vad vi gör tillsammans, säger Ibrahim Baylan.