Kontakta oss Kurser och seminarier Webbshop Avtal 2023 In English
Nyhet 01 feb. 2019

"Varken publika eller privata organisationer har egen kraft att möta framtidsutmaningar"

Den nuvarande EU-kommissionen har fått en del kritik för att den saknat en industristrategi, varför den under 2017 bestämde sig för att ta fram en sådan. Som en del i detta och för att verkligen visa hur viktig industrin är, har Kommissionen instiftat vad de kallar Industry Days. Under dessa två dagar har olika intressenter – stakeholders – möjlighet att anordna workshoppar för att belysa viktiga aspekter ur ett industriperspektiv. Det skriver Charlotte Andersdotter, ansvarig för Teknikföretagens och RISE Brysselkontor, i sin internationella logg på Produktion2030.se. Läs hela inlägget här.

Vi, det vill säga Teknikföretagen tillsammans med RISE, ansökte om att få göra en sådan kring testbäddar och behovet av en strategi på EU-nivå. I konkurrens med cirka 100 andra om 15 platser godkändes vårt förslag och ifjol genomförde vi en workshop i ämnet ”Testbed Europe” med endast kvinnliga talare. Vi gjorde dock ingen grej av detta, det var mer för att visa att det går om du verkligen försöker. Resultatet från workshoppen blev ett inlägg för att påverka kommissionen i det strategiska arbetet runt testbäddar.

Nu har Kommissionen haft ett till upprop inför Industry Days 2019, som arrangeras den 5-6 februari.  Återigen har vi sökt och – hör och häpna – även denna gång blivit godkända! Det intressanta denna gång är att den genomförs i samverkan mellan Teknikföretagen, Produktion2030 och den europeiska motsvarigheten till Produktion2030, Factories of the Future och industriorganisationen EFFRA (European Factories of the Future Research Association). Industriorganisationen EFFRA utgör ofta den privata delen av PPP, Public Private Partnership, en företeelse vi skrev om i loggen strax före jul.

Titeln på workshoppen är Framtidens PPP där vi tänker oss en diskussion kring vad som är bra med PPP-modellen och vilka utmaningar vi ser i framtiden som PPP kan vara bäst på att möta. Vi ska även diskutera vilka delar i ett PPP-koncept som kan utvecklas från dagens upplägg, med andra ord en mycket framtidsinriktad workshop.

Det finns en del kritik mot PPP, men när det gäller de stora utmaningarna menar vi att de blir svåra att lösa utan en PPP-modell; varken publika eller privata organisationer har egen kraft att möta framtidsutmaningar som energiförsörjning eller hållbar produktion, inte ens de allra största företagen. Det måste ske i någon form av samverkansmodell.

Vi vill lyfta frågan hur vi kan stärka ekosystemet runt PPP och även få in delar som idag inte finns med i EU-versionen; utbildning, kompetensförsörjning liksom entreprenörskap och startupproblematiken. Hur kan vi utveckla hela ekosystemet för att möta dagens utmaningar? Dessa är inte samma idag som den modell vi har från 2007 eller 2008 togs fram för, vi måste identifiera vad som krävs för dagens utmaningar och för 5-10 år framåt. Vilka investeringar – inte bara finansiella – och instrument behövs?

Workshoppens utgångspunkt kommer att vara vad som finns idag och de resultat som PPP har gett. Vi ska både visa vad vi gjort i Sverige och i andra EU-länder för att lyfta frågeställningen till EU-nivå. Även områden där PPP-metoden inte varit lyckosam kommer att tas upp, allt för att vi ska kunna lära oss av erfarenheterna.

Vi har också ansträngt oss för att få en bra spännvidd av talare med deltagare från bland annat Spanien, Finland och Portugal. Den sistnämnde – Joaquim Menezes – är EFFRAs ordförande som både har ett sydeuropeiskt perspektiv samt insikter från sin organisation. Vi har även en deltagare med från Ungern; det är viktigt att ha med någon från de ”nya” EU-länderna eftersom det är dessa som varit mest kritiska till PPP-upplägget. De ser PPP mer som elitklubbar och saknar den struktur som behövs på nationell nivå. EU kan inte lösa alla utmaningar, det måste även satsas nationellt.

Resultatet hoppas vi blir en rekommendation som vi kan lämna till kommissionen som input, ett underlag för dem när de under året ska förhandla fram hur nästa generation partnerskapsprogram på EU-nivå ska se ut. Förhoppningsvis kan vi bidra med en handfast punktlista till diskussionen. Den som är intresserad av att medverka vid workshoppen är välkommen till Bryssel den 6 februari 12:00-13:30 – här finns mer information och här är programmet!

Charlotte Andersdotter
Ansvarig Teknikföretagens och RISEs Brysselkontor

Läs fler loggar från Charlotte Andersdotter här.