Kontakta oss Kurser och seminarier Webbshop Avtal 2023 In English
Nyhet 15 apr. 2019

Utvärdering av Lågspänningsdirektivet inledd

Nuvarande version av LVD är direktiv 2014/35/EU. Den första versionen av lågspänningsdirektivet var direktiv 73/23/EC, och efter drygt 40 år har inga större modifieringar gjorts. Kommissionen har därför initierat en utvärdering för att avgöra om direktivet fortfarande uppfyller sitt syfte på ett effektivt sätt och är väl korrelerad till närliggande direktiv som EMCD och RED.

En av de mer väsentliga frågorna som tagits upp är om den nedre spänningsgränsen (50 VAC/75 VDC) ska behållas och hur marknadskontrollen ska utföras. Kommissionen har haft konsultationer och kommer att besluta under andra kvartalet i år hur man vill gå vidare.

När utvärderingen av Lågspänningsdirektivet är avslutad kommer man att göra en motsvarande utvärdering av EMC-direktivet (EMCD). Något som redan är beslutat är att den så kallade 80/80-regeln kommer att tas bort från harmoniserade standarder.

Mer information