Kontakta oss Kurser och seminarier Webbshop In English
Nyhet 02 okt. 2019

”Utredningen omfattar inte vissa grundläggande förutsättningar för att attrahera utländska investeringar”

Sveriges konkurrenskraft är beroende av ett öppet investeringsklimat. Utländska direktinvesteringar stimulerar produktion, skapar arbetstillfällen och främjar både Sveriges och EU:s konkurrenskraft. Därför är den utredning som har haft i uppdrag att göra en översyn av investeringsfrämjandet i Sverige välkommen, men Teknikföretagen menar att vissa grundläggande förutsättningar för att attrahera utländska investeringar inte omfattas av utredningen.

Sverige och EU har över tid haft stor nytta av utländska direktinvesteringar. Utländska direktinvesteringar bidrog under 2017 till cirka 21 procent av sysselsättningen, 30 procent av svensk produktion och 27 procent av det svenska förädlingsvärdet. 

- Ett öppet investeringsklimat är viktigt för såväl EU:s som Sveriges konkurrenskraft. Vi måste därför skapa bästa möjliga förutsättningar för att bedriva näringsverksamhet i Sverige, säger Joel Jonsson, ansvarig för handelspolitiska frågor på Teknikföretagen.

En kontinuerlig översyn av det offentliga främjandet av utländska investeringar i Sverige är en hygienfaktor för att värna svensk konkurrenskraft. Därför är det bra att det offentliga främjandet ses över och Teknikföretagen välkomnar utredningen.

- Teknikföretagen vill dock understryka att utredningen inte omfattar vissa grundläggande förutsättningar för att attrahera utländska investeringar. Det handlar bland annat om svenska skattenivåer, arbetskraftskostnader, kvalitativ infrastruktur, effektiv administration och förutsägbarhet vid offentliga beslut. Dessa faktorer påverkar i allra högsta grad Sveriges attraktionskraft för utländska investeringar, menar Joel Jonsson.

Utredningen för ett effektivt offentligt främjande av utländska direktinvesteringar (UD 2018:01) menar att Sverige ska förbli öppet för utländska investeringar, men att möjligheten att införa en granskningsmekanism för utländska direktinvesteringar bör ses över.

- Teknikföretagen delar meningen att det finns en oro över att utländska investerare av strategiska skäl tar över europeiska företag med nyckelteknik, samt att EU:s investerare inte har samma rätt att investera i de land där investeringen har sitt ursprung, säger Joel Jonsson och avslutar:

- Det är viktigt att bevara en balanserad inställning till granskningar av investeringar och utvärdera vilka åtgärder som är lämpliga för att förhindra olovliga investeringar, samtidigt som vi bevarar ett öppet förhållningssätt till vår omvärld.

Läs Teknikföretagens remissvar i sin helhet här.