Kontakta oss Kurser och seminarier Webbshop Avtal 2023 In English
Nyhet 20 dec. 2019

Teknikföretagens krav för avtalsrörelsen 2020

Sverige är en liten och exportberoende ekonomi, industrin exporterar merparten av sina produkter och tjänster. Betydelsen för svensk industri av inhemskt genererad efterfrågan är försumbar i relation till den effekt som förändringar i den globala världshandeln och tillväxten ger.

Klas Wåhlberg, vd, Maria Möller, biträdande förhandlingschef och Tomas Undin, tf förhandlingschef under presskonferensen där avtalskraven presenterades.
Klas Wåhlberg, vd, Maria Möller, biträdande förhandlingschef och Tomas Undin, tf förhandlingschef under presskonferensen där avtalskraven presenterades.

Sedan ett antal år är tillväxttrenden i såväl global BNP som världshandeln svag och ännu syns inga tecken på att trenden är på väg att vända uppåt igen. Mot den bakgrunden yrkar Teknikföretagen på följande krav i avtalsrörelsen 2020:

  • Låga lönekostnader för företagen, så att de har möjlighet att återställa konkurrenskraften och för att kunna behålla arbetstillfällen.
  • Större utrymme för arbetsgivaren att förlägga arbetstid, både ordinarie och övertid.
  • Vad det gäller lönekostnad är kravet att lönepotten ska vara lokalt dispositiv.  

Läs Teknikarbetsgivarnas krav (Riktade till IF Metall, Unionen och Sveriges Ingenjörer) i sin helhet här.

Läs Tekniktjänstearbetsgivarnas krav (Riktade till Unionen och Sveriges Ingenjörer) i sin helhet här.

Presskonferens

Mer på Internet http://teknikforetagen-live.cmm.creo.se/191220-9-00/presskonferens-kravvaxling

Se presskonferensen från kravväxlingen i efterhand

 

klas-wahlberg-maria-moller-tomas-undin-kravvaxling-webb-2.jpg