Kontakta oss Kurser och seminarier Webbshop In English
Nyhet 12 nov. 2019

Teknikföretagen välkomnar regeringens initiativ för att säkra tillgången till hållbara metaller

Regeringen har presenterat ett initiativ om hållbarhetsmärkning av metaller. Teknikföretagen arbetar tillsammans med medlemsföretagen för att säkerställa att företagen framställer produkter med råvaror som är producerade på ett hållbart sätt. Därför välkomnar Teknikföretagen initiativet.

Klas Wåhlberg, vd på Teknikföretagen, och Anders Östergren, ansvarig för Teknikföretagens konfliktmineralgrupp.
Klas Wåhlberg, vd på Teknikföretagen, och Anders Östergren, ansvarig för Teknikföretagens konfliktmineralgrupp.

Teknikföretagens och medlemsföretagens arbete handlar till exempel om att följa upp underleverantörernas processer för att bland annat undvika mineraler som brutits genom barnarbete, med stort miljömässigt fotavtryck eller från konfliktområden. En uppgift som inte är helt okomplicerad och krävande med dagens globala och komplicerade värdekedjor där en slutprodukt i form av en konsumentvara eller industriprodukt kan innehålla delar och råvaror från 1000-tals underleverantörer.

- Initiativet från den svenska och finländska regeringen om en global hållbarhetsmärkning av metaller för att ge konsumenter och tillverkare större möjlighet att aktivt göra medvetna val är ett intressant och viktigt förslag som vi välkomnar och gärna engagerar oss i, säger Klas Wåhlberg, vd på Teknikföretagen. 

Såväl EU:s målsättning om att bli den första klimatneutrala kontinenten som de globala målsättningarna enligt Parisavtalet kommer att kräva en ökad tillgång till metaller och mineraler. Vindkraftverk, solceller, batterier till elbilar, satelliter och mobiltelefoner innehåller en stor mängd metaller och mineral så som kobolt och sällsynta jordartsmetaller.

Teknikföretagen anser att fortsatt internationellt samarbete och handel mellan länder är viktiga medel för att främja en globalt hållbar utveckling.  För att våra medlemsföretag skall kunna fortsätta tillverka innovativ teknik kommer tillgång till mineraler och metaller att krävas, vilket säkerställs genom fri internationell handel, ökad cirkulär materialanvändning samt forskning och utveckling av nya material. 

I detta sammanhang är det därför ytterst viktigt att man även tar hänsyn till och undviker att efterfrågan och framställningen av dessa mineraler och metaller sker på bekostnad av miljön och brott mot mänskliga rättigheter i andra delar av världen.

- Vi instämmer med regeringen att dessa frågor inte kan lösas nationellt, eller ens regionalt och inte heller utan industrins medverkan, säger Anders Östergren, ansvarig för Teknikföretagens konfliktmineralgrupp.

Teknikföretagen och medlemsföretagen står därför beredda att medverka i de initiativ som föreslås av Sverige och Finlands regeringar.