Kontakta oss Kurser och seminarier Webbshop In English

Den 1 oktober började de nya reglerna i LAS och Huvudavtalet att tillämpas. Arbetsgivarguiden är uppdaterad med alla förändringar.

Nyhet 25 jul 2019

Teknikföretagen om regeringens samverkansprogram

Regeringen har lanserat fyra samverkansprogram för att stärka samverkan mellan näringsliv, akademi och regering. Teknikföretagen välkomnar initiativet.

- Det är mycket positivt. Det är viktiga områden som lyfts fram som berör den omställning näringslivet är mitt inne i vad gäller digitalisering, klimatutmaningar och kompetensförsörjning, säger Klas Wåhlberg, vd Teknikföretagen. Detta är områden som vi identifierat i den Industristrategi som tidigare presenterats. Nu återstår att åstadkomma resultat och vi är beredda att bidra från Teknikföretagen.