Kontakta oss Kurser och seminarier Webbshop Avtal 2023 In English
Nyhet 05 juli 2019

Tajtare samarbete ska underlätta export

Långsiktighet, uthållighet och mod krävs för att lyckas med export, sa de experter som samtalade under Teknikföretagens seminarium i Almedalen. Men, menade de, det behövs också ett starkare stöd till företagen från regeringshåll.

De svenska exportandelarna har sjunkit de senaste åren. Den stora tillväxten framåt kommer ske i Asien och det är vi i Sverige inte rustade för. Vid Teknikföretagens seminarium ”Utan exporten stannar Sverige” i Almedalen berättade Jesper Jos Olsson, grundare av White Peak och Johan Hervéus, exportchef på Regin, om sina erfarenheter av export till andra länder, med fokus på Asien.

White Peak är ett svenskt bolag som framgångsrikt bygger bostäder i Kina sedan 13 år tillbaka.

- Vi är den största europeiska bostadsutvecklaren i Kina, men har 0,001% av marknaden i Kina. Det säger något om vilken potential det finns där, sa Jesper Jos Olsson.

Bolaget har redan från start valt att bygga verksamheten på en svensk värdegrund och att arbeta intensivt med hållbarhet på flera plan, såväl i byggnation som vid finansiering. Det har gjort dem till en attraktiv part och arbetsgivare.

- Vi håller en hög standard inom hållbarhet, och vi kan bidra till att föra fram svenska värderingar i Kina. Vår relevans ökar i samma takt som Kinas tillväxt, sa Jesper Jos Olsson.

Eftersom Kina är så stort, har företaget valt att arbeta i städer där de hittat rätt typ av samarbetsformer. White Peak har också bjudit in andra svenska bolag för att samarbeta i en allians, när de möter nya kunder. Jesper Jos Olsson menar att Sverige skulle vinna på att ha en Kinaexpert på regeringsnivå.

- Den kinesiska marknaden erbjuder en otrolig möjlighet för så många företag men det är svårt att navigera på den kinesiska marknaden, sa han.

Regin grundades för lite drygt 70 år sedan och har de senaste trettio åren startat 20 kontor i Europa och Asien.

- Vi har tagit hjälp av Business Sweden när vi etablerat oss utomlands. Men vi hade gärna sett att det fanns en person från statligt håll som kan fronta Sverige. För oss hade det gett en god effekt, sa Johan Hervéus.

Niklas Johansson, statssekreterare hos utrikeshandelsministern, var också med under seminariet och bemötte företagens önskan.

- Från politiskt håll måste vi samarbeta med näringslivet i de här frågorna, och vi måste jobba långsiktigt och utveckla handelsrelationer med växande ekonomier, sa han.

Han menar att regeringen ska fortsätta fokusera på vissa strategiska områden, där hållbarhet kan bli en stark internationell konkurrensfördel. Samtidigt poängterar han att det inte är statens roll att ta vare sig projektansvar eller den kommersiella risken. Att agera stöd, verka för bra finansiella lösningar utan för stark statlig styrning och att bygga kunskapen om exempelvis Kina var han dock helt enig med.

- Kina är en otroligt viktig marknad. Vi måste vara där, lära oss mer, föra en dialog, och bygga upp en Kinastrategi, sa han.

Jennie Cato, enhetschef för handel och hållbarhet på Teknikföretagen, påpekade att det behövs en bred exportstrategi framåt, som bygger på långsiktighet, uthållighet och mod. Det måste finnas tydliga mål, och de små och medelstora svenska företagen behöver stöd genom förslagsvis regionala supportcentra. Att se till att dessa företag får träffa utländska delegationer när de är i Sverige skulle vara betydelsefullt. Det kräver inte en lika stor investering i pengar och tid, jämfört med om de skulle åka på studiebesök till andra länder.

Hon lyfte också att Teknikföretagen har initierat en ny exportförening.

- Vi har sett att det finns en rad nätverk, men ett glapp där de inte hänger ihop när de ska tillgodose en internationell efterfrågan. Föreningen verkar för att få ihop de privata initiativen och tar ett helhetsansvar, berättade hon.