Kontakta oss Kurser och seminarier Webbshop In English
Artikel 13 maj 2019

I en ny genomlysning av OECD riktas kritik mot Sveriges digitalisering av den offentliga sektorn. Särskilt skarp är kritiken mot den bristande ledningen, undermåliga koordineringen och oviljan att tillgängliggöra offentlig data. Läget är alarmerande och regeringen måste ta OECDs kritik på allvar menar Teknikföretagen.

Ett datadrivet samhälle förutsätter tillgång till massiva datamängder. Företeelser som artificiell intelligens, big-data-analyser och blockkedjor bygger på att stora mängder data finns tillgängligt och kan analyseras. Här spelar offentlig sektor och den data som genereras i offentlig verksamhet en viktig roll och kan tillföra ett substantiellt bidrag att föra samhället framåt.

OECD har på Sveriges begäran gjort en utvärdering av hur myndighetssverige hanterar data för att effektivisera och utveckla sin verksamhet. I rapporten Digital Government Review of Sweden Towards a Data-driven Public Sector tecknas en bild av ett offentligt Sverige med många hinder. OECD pekar bland annat på bristande ledning, allt för många aktörer med överlappande ansvar, avsaknad av samarbete och otydliga mandat. Därtill framhålls att data som generas inom myndigheterna inte ses eller hanteras som en resurs. 

Sverige hamnar också långt under snittet vad gäller tillgång till öppen data. Detta gör att myndighetssverige fungerar sämre och att svenska teknikföretag får sämre konkurrensförutsättningar, säger Patrik Sandgren, ansvarig för digitaliseringsfrågor, Teknikföretagen.

Det är en paradox att Sverige som är ett av världens mest digitalt uppkopplade länder och med en lång tradition av att strukturera och offentliggöra offentlig data har så stora svårigheter. Sveriges system med självstyrande myndigheter har skapat ett lapptäcke av system och avsaknad av såväl standarder som interoperabilitet.

- Läget är bekymmersamt. Tydligare nationell ledning, samarbete och koordinering är avgörande för att kunna förbättra situationen säger Patrik Sandgren.

I granskningen framhåller OECD också att en av de stora utmaningarna är att myndigheter prissätter sin data aggressivt. De kräver full kostnadskompensation för att tillhandahålla data. Modellen gör att priset ofta blir högt för slutkunden, vilket leder till att dataanvändningen minskar.

- Med en alternativ finansieringsmodell där myndigheterna ges ett ramanslag för att göra data offentlig skulle större incitament skapas hos de offentliga aktörerna att faktiskt göra data öppen. Tröskeln för användning skulle också minska vilket vore till gagn Sveriges innovationssystem., säger säger Maria Rosendahl, enhetschef kompetensförsörjning och digitalisering, Teknikföretagen.

Hela OECDs rapport kan du läsa här.