Kontakta oss Kurser och seminarier Webbshop Avtal 2023 In English
Nyhet 29 jan. 2019

Sverige etablerar koalition för att främja digital kompetens

Nu sjösätts Digital Skills and Jobs Coalition Sweden. Satsningen är en förlängning av det europeiska initiativet, Digital Skills and Jobs Coalition, som syftar till att främja digital utveckling och kompetens inom EU och dess medlemsstater.

- Digital Skills and Jobs Coalition Sweden är ett bra initiativ som samlar flera av Sveriges viktiga aktörer som tillsammans bidrar till att säkra att Sverige kommer fortsätta vara i digitaliseringens framkant, säger Maria Rosendahl, enhetschef Kompetensförsörjning och innovation på Teknikföretagen.

Det finns redan en lång rad svenska aktörer som gör insatser inom det digitala kompetensområdet. Det övergripande målet med koalitionsarbetet är att ge alla dessa aktörer ett gemensamt lyft för att utveckla den digitala kompetensen hos medborgarna och säkra kompetensförsörjningen i Sverige.

- Behovet av kompetensutveckling blir allt större och då specifikt inom områden som digitalisering. Syftet med koalitionen är att öka den digitala kompetensen inom flera samhällssektorer och branscher, då behovet av denna genomsyrar hela samhällsbygget, säger Maria Rosendahl.

Fakta – Digital Skills and Jobs Coalition Sweden

Den svenska koalitionen kommer att lyfta aktörers goda exempel för att främja digital kompetens, men arrangerar och koordinerar även gemensamma aktiviteter för att lyfta fram det nationella behovet av olika sorters digital kompetens inom följande fyra områden: Digital skills for ICT Professionals, Digital skills in education, Digital skills for labour force och Digital skills for all citizens. Koalitionen utgör även en nationell gemensam part i förhållande till EU och andra internationella aktörer. IT&Telekomföretagen är kontaktpunkt för Sverige.

Följande aktörer har hittills anslutit sig till den svenska koalitionen

 • Digitaliseringsrådet
 • Internetstiftelsen
 • IT-Guide
 • IT&Telekomföretagen
 • KTH
 • Riksorganisationen för e-kompetens
 • Skolverket
 • Svenska Science Centers
 • Sveriges Kommuner och Landsting
 • Swedish Edtech Industry
 • Swedsoft
 • Teknikföretagen
 • Unionen

Läs mer om Digital Skills and Jobs Coalition Sweden här. 
Läs mer om det Europeiska projektet, Digital Jobs and Skills Coalition här.