Kontakta oss Avtal 2020 Kurser och seminarier Pressrum In English
Artikel 27 mar 2019

I dagens digitaliserade och uppkopplade värld har cybersäkerhet blivit allt viktigare. Spionage bedrivs mot svenska företag i syfte att komma över teknisk och affärsmässig information. När denna information stjäls kostar det företagen många miljarder i minskad konkurrenskraft på den globala marknaden. Det är av yttersta vikt att företag i Sverige skyddar sina affärshemligheter väl med moderna metoder och att cyberskyddet hela tiden förbättras och uppdateras.

- Teknikföretagen följer utvecklingen och ser behov av att regeringen ökar insatserna så att information om vad som behöver göras för att skydda sig sprids, att förmågan att skydda sig ökar och att det finns kompetens att vända sig till, säger Jonas Wallberg, ansvarig för IKT-frågor på Teknikföretagen och fortsätter med att berätta om insatser på EU-nivå:

- EU har i dagarna gett European Union Agency for Cybersecurity (ENISA) en dubbelt så stor budget, tidsobestämt mandat samt skapat ett ramverk, Cybersecurity Act, för att motivera företagen som levererar uppkopplade produkter, processer eller tjänster att förbättra sin cybersäkerhet.

Teknikföretagen anser att stärkt cybersäkerhet är en viktig fråga för att Sveriges konkurrenskraft och det krävs ett brett grepp för att möta cyberhoten.