Kontakta oss Kurser och seminarier Webbshop In English
Nyhet 20 dec. 2019

Sverige behöver en tydlig spelplan för utbyggnad av 5G

Post- och Telestyrelsen (PTS) har valt att skjuta upp den kommande tilldelningen av frekvenser i 3,5 GHz- och 2,3 GHz-banden – vilket gör att starten för 5G skjutits på framtiden. Teknikföretagen vill se ett besked om när frekvenser kan komma att finnas tillgängliga.

Patrik Sandgren, ansvarig för digitaliseringsfrågor på Teknikföretagen.
Patrik Sandgren, ansvarig för digitaliseringsfrågor på Teknikföretagen.

Teknikföretagens bedömning är att 5G är centralt för hela samhällets digitalisering. Tekniken kommer bidra till ökad nytta för medborgarna och är därtill en väsentlig pusselbit för att stärka industrins långsiktiga konkurrenskraft.

Frågan om 5G har också hamnat i fokus eftersom den berör den nationella säkerheten. I takt med att allt flera kritiska system både kopplas upp och kopplas samman via trådlösa anslutningar så blir det väsentligt att säkerställa en hög grad av skydd och robusthet. 

- Industrin stödjer därför den nya lag som föreskriver att Post- och telestyrelsen (PTS) ska samråda med Säkerhetspolisen och Försvarsmakten när det gäller frågan om radioanvändningen som kan antas vålla fara för Sveriges säkerhet. Med det sagt är det viktigt att också understryka vikten av att Sverige så snart som möjligt fördelar de frekvenser som behövs för 5G, så att nödvändiga investeringar kan initieras, säger Patrik Sandgren, ansvarig för digitaliseringsfrågor på Teknikföretagen.

 -I Kina och USA är redan 5G i kommersiell drift, och i Sveriges närområde, exempelvis Tyskland och Finland, har beslut redan fattats. En tydlig spelplan med möjlighet för 5G behövs i Sverige så att en utbyggnad kan ta vid. Sverige behöver 5G nationellt såväl som lokalt. PTS måste presentera en plan för när tilldelning av frekvenser kan komma att ske och denna plan behöver presenteras omgående, avslutar Patrik Sandgren.