Kontakta oss Kurser och seminarier Webbshop In English
Nyhet 17 apr. 2019

Sverige behöver en plan för att locka hit tekniktalanger

Problemet med utvisningar av kompetent arbetskraft ska lösas enligt januariöverenskommelsen. Det är positivt, men det är en alldeles för låg ambition. Kompetensbristen är en flaskhals som skadar både svensk industri och Sverige som land. Det skriver Li Ljungberg, expert kompetensförsörjning och Ulf Lindberg, näringspolitisk chef vid Teknikföretagen på GP Debatt.

Sverige har i grunden mycket goda förutsättningar att attrahera kvalificerad arbetskraft. Det svenska företagsklimatet och samhället har gott rykte. Men konkurrensen är hård och de återkommande kompetensutvisningarna tär på det goda ryktet.

För att klara kommande samhällsutmaningar behöver Sverige vara ett av världens mest attraktiva land för talanger inom teknik. Det svenska utbildningssystemet måste stärkas inom en rad områden men Sverige behöver också aktivt arbeta för att välkomna internationell arbetskraft.

Vi tycker därför att det är positivt att S, MP, C och L kommit överens om att ”problemet med kompetensutvisningar måste lösas”. Men det räcker inte. En handlingsplan för att undanröja hinder för talangattraktion måste tas fram.

För ökad talangattraktion bör regeringen bl a säkerställa en effektivare process för arbetstillstånd och stärka högskolans uppdrag att verka för att få fler utländska studenter/forskare att stanna och arbeta i Sverige.

I en internationell kapplöpning behöver vi bygga vidare på framgångarna för många exporterande företag och insikten att talangattraktion är en strategisk näringspolitisk fråga för Sverige.

Läs inlägget på GP Debatt i sin helhet här.