Kontakta oss Kurser och seminarier Webbshop In English
Nyhet 28 mars 2019

Skatter i en globaliserad värld – nytt forskningsprojekt

Den svenska ekonomin har internationaliserats i snabb takt och globaliseringen ökar konkurrensen. För att undersöka närmre hur det påverkar skattesystemets effektivitet och omfördelande funktion har SNS startat forskningsprojektet Skatter i en globaliserad värld. Teknikföretagen är med i referensgruppen.

Mats Kinnwall, chefekonom på Teknikföretagen, representerar Teknikföretagen i forskningsprojekt Skatter i en globaliserad värld.

- Teknikföretagens medlemsföretag är stark exportinriktade och representerar närmare 60 procent av svensk industris förädlingsvärde. Teknikföretagen är därmed den särklassigt tyngsta företrädaren för den svenska konkurrensutsatta sektorn. Det är därför mycket viktigt att Teknikföretagen deltar i SNS-projektet Skatter i en globaliserad värld, säger Mats Kinnwall, chefekonom på Teknikföretagen.

Frågor som kommer att ställas inom ramen för forskningsprojektet är bland annat: Hur ska arbete, kapital och konsumtion beskattas i framtiden för att öka företags konkurrenskraft och människors drivkrafter att utbilda sig och arbeta? På vilket sätt säkras skatteintäkter på en nivå som behövs för att klara den offentligt finansierade välfärden och hur ska vi se på centrala principer i skattesystemet såsom legitimitet, effektivitet och omfördelning?

- Sverige är en liten öppen ekonomi med en industri som verkar under knivskarp konkurrens på världsmarknaden. Industrin med dess förädlingsvärdekedjor är ryggraden i den svenska ekonomin och motsvarar ungefär 21 procent av BNP. Dessutom sker en stor del av forskning och innovation inom industrin. Mot denna bakgrund är det oerhört viktigt att den svenska skattelagstiftningen är konkurrenskraftig och främjar kompetensförsörjning samt näringsverksamhet. Sverige kan inte tillåta sig att ha högre skattetryck på arbete och företagande än i vår omvärld avslutar, Mats Kinnwall.

Projektet har inletts i januari 2019 och kommer att pågå i tre år.

Läs mer om projektet här.

Om SNS

SNS är en oberoende ideell förening som sedan 1948 bidragit till att ledande beslutsfattare kan fatta välgrundade beslut baserade på vetenskap och saklig analys. Verksamheten består av forskning, möten och utbildning om viktiga samhällsfrågor. 280 ledande företag, myndigheter och organisationer är medlemmar i SNS.