Kontakta oss Avtal 2020 Kurser och seminarier Pressrum In English
Artikel 13 sep 2019

Kickstart Digitalisering började som ett projekt från Teknikföretagen, IF Metall och RISE med syfte att erbjuda konstadsfria workshops för att höja den digitala kompetensen inom svensk industri. Så småningom kom Tillväxtverket att stötta projektet, och det har därefter spridits över hela Sverige. Men projektet löper nu mot sitt slut, och trots 400 genomförda workshops så har intresset för höstens Kickstarts ökat stort.

– Det ligger något i luften just nu, det bubblar av initiativ och nystartsanda nu inför höstterminen och skolstart. Vi har rivstartat hösten med 20 inbokade kickstarttillfällen från Malmö i söder till Gällivare i norr, dubbelt så många som tidigare terminer och vi har flera bubblare till på gång, säger Karolina Pamp, projektledare på Kickstart Digitalisering.

Det kraftigt ökade intresset för att påbörja eller fortsätta sin digitaliseringsresa kan ha fler anledningar. För det första har utvärderingar visat mycket positiva resultat. Över 96 procent av deltagande företag har satt igång ett eller flera digitaliseringsprojekt, vars syften ofta är att frigöra personal till nya uppgifter eller att helt digitalisera bort mer repetitiva delar av verksamheten. Ytterligare en anledning till att många tar chansen är att de som tidigare varit intresserade men inte kommit till skott passar på nu när Kickstart Digitalisering närmar sig sitt slut.

– En bidragande faktor till att projektet varit så pass framgångsrikt är att många upplever att det finns delar av verksamheten som kan effektiviseras med digitala hjälpmedel, men att det kan vara svårt att veta hur och var man ska börja. När projektet nu närmar sig sitt slut är det nog många som tar chansen. Sedan vet vi att ordet sprider sig mellan företagare – deltagarna är i regel väldigt nöjda och upplever en stor nytta med kursen, då lockar det fler att komma, säger Karolina Pamp.

Ytterligare en anledning till att intresset ökar kan vara ett flera industriföretag börjar se en avmattning i konjunkturen. Att då satsa på digitalisering kan vara ett sätt för små och medelstora företag att bibehålla produktionsnivån. 

– Om du har tänkt på att delta är det här din chans! Deltagande är gratis och höstens workshops är de sista inom projektet. Ta kontakt med mig om du har frågor eller vill anmäla dig, säger Karolina Pamp. 

Kontaktuppgifter: Karolina Pamp, projektledare på Kickstart Digitalisering, karolina.pamp-sandgren@teknikforetagen.se

Om Kickstart Digitalisering

Kickstart Digitalisering startades som ett pilotprojekt av Teknikföretagen, IF Metall och RISE för att erbjuda kostnadsfria workshops för att höja den digitala kompetensen och öka användningen av digital teknik inom industrin. Med utökade medel från Tillväxtverket har projektet spridits över hela Sverige och över 400 små och mellanstora industriföretag som redan deltagit. Nu är det sista chansen för företag att delta, då Kickstart Digitalisering endast pågår fram till december 2019.