Kontakta oss Kurser och seminarier Webbshop In English
Nyhet 22 mars 2019

Samverkansprogram viktigt för Sveriges konkurrenskraft

Nya teknologier och digitalisering ändrar förutsättningar för såväl tillverkning som affärsmodeller. Att hänga med i omställningen är viktigt för Sveriges konkurrenskraft. För att göra det krävs en bred uppslutning av politik, industri och myndigheter där fokus ligger på innovation och konkurrenskraft. Ett uppdaterat samverkansprogram med konkreta förslag på nationella satsningar kan spela en viktig roll.

Teknikföretagen anser att regeringens samverkansprogram har en central roll för att möta samhällsutmaningarna.

- Vi ser ett stort värde i regeringens samverkansprogram då det utgör en viktig förutsättning för kraftsamling i Sveriges styrkeområden. Sverige behöver främja den teknik som tacklar vår tids stora utmaningar och stärka exporten, säger Klas Wåhlberg, vd för Teknikföretagen och fortsätter:

- Samverkansprogrammen har haft en bra ambitionsnivå när det gäller att kraftsamla på viktiga områden för Sverige. Det finns dock potential för en ännu mer strategisk och strukturerad process för fortsatta satsningar. 

Teknikföretagen tycker att det industriella engagemanget i samverkansprogrammen bör uppnås genom att arbetet fokuseras på att identifiera behov av större satsningar med ytterligare resurser från staten och industrin gemensamt. De strategiska innovationsprogrammen bör ges en tydlig roll såsom förslagsställare till större satsningar som går utöver programmens egna ramar. Myndigheterna har en central roll för kraftsamling och implementering.

Fortsatta satsningar för nya teknologier i den uppkopplade och smarta industrin bör göras utifrån en tydligare färdplan. Vinnova och Teknikföretagen har därför tagit ansvar för att, tillsammans med RISE,  hålla ihop ett arbete för det. Projektet syftar till att samla relevanta industriaktörer för att gemensamt arbeta fram en färdplan för svensk industri. Denna plan ska kunna ligga till grund för det arbete som bör göras inom Samverkansprogrammen vad gäller prioriteringar, strategiarbete och policy. 

Ett nytt samverkansprogram skulle behöva kraftsamla kring att:

  • Skapa överblick över pågående aktiviteter, nationellt och internationellt, och känna till de förslag till nya satsningar som t.ex. de strategiska innovationsprogrammen tar fram.
  • Utgöra en plattform för diskussioner kring behov, prioriteringar och finansiering.
  • Ta fram förslag, i samverkan med näringslivet, akademin. instituten och offentlig sektor, rörande större satsningar på forskning och innovation samt kraftsamling kring relevanta och högkvalitativa test- och demonstrationsmiljöer.