Kontakta oss Kurser och seminarier Webbshop Avtal 2023 In English
Nyhet 31 okt. 2019

Samverkan är nyckeln till framtidens forskning

Omfattande satsningar på forskning och innovation krävs för att säkra Sveriges ställning som ledande forskningsland, och för att möta framtidens utmaningar kring bland annat klimatet. Teknikföretagen lämnar idag tio förslag till regeringen om framtidens forskningspolitik.

Regeringen kommer under nästa år att presentera en ny forskningspolitik och har bjudit in en rad ledande organisationer att bidra i arbetet. Idag lämnar Teknikföretagen in ett förslag som har tagits fram i samarbete med ett antal medlemsföretag, bland andra ABB, Ericsson, Volvo Cars, Scania, Saab, AB Volvo, Electrolux, Veoneer, Senseair och Firefly.

- Vi vill på en rad konkreta sätt medverka i arbetet att utforma framtidens forsknings- och innovationspolitik. Både för att säkra Sveriges ställning som ledande forskningsland och för att stärka Sveriges internationella konkurrenskraft, säger Klas Wåhlberg, vd vid Teknikföretagen. 

De svenska företagen står redan idag för en betydande andel av forskningen i Sverige. Ungefär 70 procent av de totala forskningsinvesteringarna görs av företag, ofta i samverkan med forskningsinstitut och offentliga aktörer. Och framtidens forskningsframgångar står och faller med att politiken utformas utifrån industrins behov, både när det gäller kompetensförsörjning och tillgång till exempelvis test- och demonstrationsmiljöer.

I tio konkreta punkter beskrivs hur det svenska innovationssystemet kan stötta industrin att ta fram lösningar på samhällsutmaningar inom bland annat hållbarhet och miljö. Fortsatta ambitiösa statliga investeringar i forskning, innovation och utbildning är nödvändiga för att säkra samhällets utveckling och välfärd, näringslivets internationella konkurrenskraft och den akademiska forskningens ställning, på ett ansvarsfullt och långsiktigt hållbart sätt.

- Vi konstaterar i inspelet att det behövs omfattande forsknings- och innovationssatsningar för att vi ska kunna utveckla den kunskap och de innovationer som krävs för att möta klimat- och samhällsutmaningarna. Det här är ett område där samverkan är avgörande. Statligt stöd, direkt och indirekt, behövs för att utveckla nya lösningar som på sikt kan leda till framtidens exportsuccéer, och därför är det nödvändigt att akademins och forskningsinstitutens roll och finansiering stärks, avslutar Klas Wåhlberg. 

Läs Teknikföretagens förslag inför regeringens forsknings-, innovations- och högre utbildningsproposition 2020 här.

Här kan du läsa en sammanfattning av förslagen.

Teknikföretagen har även medverkat i framtagandet av inspel från Industrirådet, Svenskt Näringsliv, ICT Sweden och Swedsoft.