Kontakta oss Kurser och seminarier Webbshop In English
Nyhet 06 sep. 2019

Nya nordiska bestämmelser för anläggningsleveranser

Teknikföretagen publicerar nu nya och kraftigt reviderade nordiska allmänna bestämmelser för leverans med montage av maskiner samt annan mekanisk, elektrisk och elektronisk utrustning. NLM 19 ersätter NLM 10.

NLM- och NL-bestämmelserna utgör flaggskeppen i den mångåriga utgivning av allmänna leveransbestämmelser för teknikindustrin som Teknikföretagen svarat för sedan slutet av 50-talet.

- Bestämmelserna revideras med knappt tio års intervaller. Arbetet sker tillsammans med teknikindustriorganisationerna i Danmark, Finland och Norge. Syftet är att underlätta medlemsföretagens hantering av de juridiska avtalsfrågorna i samband med köp och försäljning av produkter och anläggningar, berättar Mats Bergström som är ansvarig för enheten Affärsjuridik på Teknikföretagen.

Den senaste revisionen av NLM-bestämmelserna är en av de mest omfattande någonsin.

Bland de viktigare nyheterna i NLM 19 är:

  • Regler har införts om leverantörens ansvar gentemot beställaren för den händelse att den levererade anläggningen gör intrång i tredje mans immaterialrätt – t.ex. patent. Bristen på sådana regler tidigare har gjort att ansvarsfrågan varit i högsta grad oklar, särskilt som det saknas regler i köplagen om säljarens ansvar för intrång i immaterialrätt orsakad av försåld vara.
  • Tvister om mindre värden, d.v.s. om det omtvistade beloppet inte överstiger EUR 50 000, ska enligt NLM 19 avgöras av allmän domstol. Rör en tvist högre belopp ska den liksom tidigare avgöras genom skiljeförfarande.

Samtliga nyheter och justeringar i NLM 19 framgår av den informationsskrift som är publicerad på Teknikföretagens webbplats. Där finns även NLM 19 publicerad.

Klicka här för att ta del av NLM 19 med tillhörande informationsskrift.