Kontakta oss Kurser och seminarier Webbshop In English
Nyhet 16 dec. 2019

Lena Hagman invald som ledamot i IVA

Fem snabba frågor till Lena Hagman, ekonom vid Teknikföretagen, som är nyinvald som ledamot i Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien, IVA. Lena väljs in i avdelningen för ekonomi.

Vad gör du på Teknikföretagen?

Jag arbetar på enheten Ekonomisk analys, vårt ekonomisekretariat, bland annat med att göra ekonomiska analyser och konjunkturbedömningar, ofta inriktat mot den internationellt konkurrensutsatta industrisektorn och servicesektorn. Jag började här på Teknikföretagen hösten 2018. Dessförinnan har jag bland annat varit konjunkturanalytiker på Industriförbundet och finansdepartementet, samt chefekonom på Statistiska centralbyrån, TCO och Almega.

Du har precis blivit invald som ledamot i IVA – hur blir man det? 

Avdelningarna ger förslag till nya svenska ledamöter, och sedan har alla ledamöter rösträtt i IVA:s högsta beslutande organ Akademisammankomsten.

Vad går uppdraget som ledamot ut på?

Eftersom jag ännu inte har börjat vet jag inte i detalj, men tanken är att vi ska utbyta kunskap och erfarenheter inom vårt gemensamma område. Vi kan exempelvis arrangera seminarier och föreslå forskningsprojekt av olika slag. Vi sammanträder två till fyra gånger per år, och jag deltar första gången i februari.

Vad hoppas du kunna bidra med som ledamot i IVA?

Jag hoppas kunna lyfta samma frågor som jag arbetar med här på Teknikföretagen. Det innebär bland annat att fortsätta utveckla metoder för att analysera och förstå den strukturomvandling som exportindustrin genomgår, och vad som behövs för att Sverige och svenska företag ska kunna bibehålla sin internationella konkurrenskraft.

Hur krokar det i ditt arbete här på Teknikföretagen?

Vi har exempelvis tidigare i år studerat och tagit fram en rapport om globalisering och hur de globala värdekedjorna förändras, en viktig trend som jag vill fortsätta att följa. Vi ser att bolag drar ner på import av insatsvaror och istället väljer att tillverka själva. Det drivs både av kostnadseffektivitet och ett ökat miljömedvetande. Det finns inte så mycket forskning på området, och vi har själva inte resurser för djupare forskning. Kanske kan jag genom engagemanget i IVA väcka intresset hos andra att bedriva forskning om den här utvecklingen, kunskapsbehovet är enormt.

Om IVA

Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien, IVA är en fristående akademi, som har till uppgift att främja tekniska och ekonomiska vetenskaper och näringslivets utveckling, till nytta för samhället. IVA har omkring 1 300 valda svenska och utländska ledamöter, som är beslutsfattare, specialister och forskare från näringsliv, akademi och förvaltning.

De cirka 1 000 svenska medlemmarna är indelade i tolv avdelningar, med uppgiften att bevaka och påverka viktiga frågor inom sitt område bland annat genom seminarier. Ledamöterna ingår i IVAs programråd och projekt och deltar i arbetet med IVAs remissvar inom sina specialistområden. Kungen är IVAs högste beskyddare. IVA håller årligen fyra ordinarie sammankomster samt en offentlig högtidssammankomst.