Kontakta oss Avtal 2020 Kurser och seminarier Pressrum In English
Artikel 27 maj 2019

En ny sammanställning från Patent- och registreringsverket (PRV) visar på en stark innovationskraft inom svenska industriföretag med en ledande utveckling av smart industri (industri 4.0) och självkörande fordon. Sveriges framgångar bygger på industrins kontinuerliga investeringar i behovsmotiverad forskning och utveckling (FoU) menar Teknikföretagen.

Svensk industri är kunskapsintensiv. Teknikföretagens medlemsföretag investerar årligen ca 60 miljarder kr i forskning och utveckling (FoU). Det primära syftet med investeringarna är att säkerställa industrins konkurrenskraft.

Företagens investeringar ger effekt. Under de senaste åren har Sverige haft flest ansökningar i Europa för patent som rör smart industri (industri 4.0). Fokus inom området för svenskt vidkommande är kärnteknologi, det vill säga grundläggande kunskap inom hårdvara och mjukvara – men en rad svenska patentansökningar rör också möjliggörande tillämpningar såsom AI, positionering och säkerhet.

- Smart industri handlar i korthet om att dra nytta av bland annat framsteg inom AI, robotisering, it och möjligheten till additiv tillverkning för att därigenom kunna koppla upp alla delar av tillverkningsprocesserna och alla slutprodukter. Det ställer stora krav på kompetens och kunskap, säger Maria Rosendahl, enhetschef kompetensförsörjning och digitalisering, Teknikföretagen.

Ett annat område där resultat av industrins forskningsinvesteringar märks tydligt är självkörande fordon. Teknikområdet innefattar spetsforskning inom ett flertal discipliner. Etablerade fordonsföretag, med sin expertis inom själva fordonet, måste exempelvis samspela med aktörer inom trådlös kommunikation och dataanalys (big data) för att möjliggöra att de självkörande fordonen kan interagera med varandra och med omgivningen på ett säkert sätt.

Ur Teknikföretagens perspektiv är det särskilt glädjande att se att flertalet av föreningens medlemmar rankas högt.  Ericsson, Volvo cars och Scania leder utvecklingen i Sverige, men även företag som Husqvarna och Electrolux har ett starkt avtryck och är med och formar tekniken för den globala marknaden. Sammantaget gör detta att Sverige hamnar på andra plats efter Tyskland räknat i antalet patentansökningar.

Kunnandet från de stora företagen kommer också de mindre företagen till del eftersom de ofta samarbetar och fungerar som underleverantörer.

- Patenteringen från de stora industriföretagen ger ett kvitto på utvecklingskraften inom industrin genererar stora värden, säger Patrik Sandgren, ansvarig för digitaliseringsfrågor, Teknikföretagen.

Ta del av PRV:s data här och läs pressmeddelande om datan från PRV här.