Kontakta oss Kurser och seminarier Webbshop Avtal 2023 In English
Nyhet 15 maj 2019

Här är juryn för Hack the World Award

Blixtlåset, Svenska Gymnasiemästerskapen för innovatörer, växer och i år har över 250 lag deltagit i tävlingen runt om i landet. Nu stundar riksfinalen på Nacka gymnasium i Stockholm den 16 maj. Som ett steg i att utöka tävlingens hållbarhetsfokus instiftas ett hållbarhetspris i samarbete med Teknikföretagen.

I veckan äger riksfinalen av Blixtlåsets rum då ett 30-tal lag från gymnasieskolor runt om i Sverige gör upp i Svenska Gymnasiemästerskapen för innovatörer. Under lustfyllda former ska tävlingen stimulera kreativitet och mod bland unga så att Sverige kan förbli ett av världens främsta teknikländer. Från och med i år antas ett bredare hållbarhetsfokus tillsammans med Teknikföretagen. Genom att fokusera på hur vi med hjälp av tekniska lösningar kan bidra till en positiv förändring i samhället är syftet att bredda bilden av teknik.

– Vi är jätteglada att instifta ett nytt pris som vi kallar Hack the World Award inom ramen för Blixtlåset. Hållbarhetsfrågan är mer aktuell är någonsin och vi vet att engagemanget bland unga är stort, något inte minst Greta Thunberg visar prov på. Detta engagemang vill vi uppmärksamma. Därför tilldelas priset den lösning som vår jury tycker svarar bäst på FN:s 17 hållbarhetsmål, säger Elin Östblom, ungdomskommunikatör på Teknikföretagen.

Två företag vars verksamheter arbetar för att bidra till ett hållbart samhälle och dessutom deltar i juryn är Bzzt podtaxi som utvecklat en appbaserad och helt utsläppsfri transporttjänst och GLOBHE som med hjälp av drönare kartlägger och förebygger naturkatastrofer, minskar risken för sjukdomsspridning och upptäcker föroreningar i vatten och på land. I juryn deltar även experter från skolvärlden och IVA:s praktikprogram Tekniksprånget. Juryns ordförande är Jenny Sandahl som ansvarar för hållbarhetsfrågor hos Teknikföretagen.

– Ny teknik och nya affärsmodeller gör det möjligt att tackla vår tids stora utmaningar. Den svenska teknikindustrin som vi på Teknikföretagen representerar leder den utvecklingen och för oss är det viktigt att vara med och främja innovation och utveckling i så många sammanhang som möjligt, säger Jenny Sandahl.

Intervjuer med juryn för Hack the World Award

1. Hur arbetar du/din verksamhet för ett hållbart samhälle?

2. Vilken roll spelar innovation och utveckling för att vi ska nå de globala målen?

3. Vilken samhällsutmaning ligger dig mest varmt om hjärtat?   

Therese Arebratt

Lärare i matematik/Hållbart samhällsbyggande, Teknikcollege-ansvarig, Teknikprogrammet Härnösand

1. Vår utbildning ska leda till att eleverna förstår Hållbar Utveckling och kan omsätta det i sitt kommande yrkesliv.

2. Att tänka nytt är ett måste för att nå de globala målen!

3. Våra städer! Hur kan vi förändra städerna till att bli både socialt och miljömässigt hållbara?

Therese Persson

AI-utvecklare, GLOBHE

1. Vi på GLOBHE vill bidra till de globala hållbarhetsmålen genom att med hjälp av drönare kartlägga och förebygga naturkatastrofer, minska risken för sjukdomsspridning och upptäcka föroreningar både i vatten och på land.

2. Teknik är ofta bra, men tyvärr används den inte alltid på rätt sätt. Därför behövs fler innovativa personer med goda syften som kan utveckla lösningar till de problem vår värld står inför idag.

3. Jag vill använda teknik för att bidra till bättre levnadsförhållanden för både människor och djur på vår planet.

Örjan Jansson

Medgrundare och utvecklingschef Bzzt podtaxi

1. Bzzt utvecklar en transporttjänst som behövs för alla hållbara städer.

2. Det finns idag lösningar som kan göra att vi når de globala målen men vi kommer inte att införa dem tillräckligt snabbt om de inte också är lika bra och ungefär lika billiga som dagens lösningar. Därför är innovation och utveckling fortfarande helt avgörande.

3. Jag gillar att kombinera ny teknik till något som blir bättre än vad som tidigare har funnits.

Emilia Pettersson

”Tekniksprångare”

1. Går IVA:s praktikprogram ”Tekniksprånget” där unga får chansen att utforska ingenjörsyrket, ett smart val om man vill bidra till en positiv förändring i världen.

2. De sociala orättvisor som de globala målen syftar till att lösa är ofta grundade i väldigt praktiska problem, och de kräver tekniska innovationer för att lösas.

3. Jag tror personligen att klimatkrisen är vår tids absolut största utmaning, inte minst för att den slår hårdast mot dem som redan är utsatta för fattigdom och orättvisa.

Saron Frezghi Tesfazghi

”Tekniksprångare”

1. Går IVA:s praktikprogram ”Tekniksprånget” där unga får chansen att utforska ingenjörsyrket, ett smart val om man vill bidra till en positiv förändring i världen.

2.  För att vi ska kunna nå de globala målen krävs nya och innovativa lösningar som är effektiva och anpassade för dagens samhälle.

3. Det behövs nya lösningar så att vi kan förbättra livsförhållandena för de som redan idag påverkas av den globala uppvärmningen. 

Jenny Sandahl

Ansvarig hållbarhet, Teknikföretagen

1. Den svenska teknikindustrins företag står för de lösningar som tacklar vår tids stora hållbarhetsutmaningar.

2. Teknik gör världen bättre.  

3. Klimatutmaningen där jag hoppas att elektrifiering och nya mobilitetslösningar kan bidra.