Kontakta oss Avtal 2020 Kurser och seminarier Pressrum In English
Artikel 14 okt 2019

Gunilla Nordlöf, generaldirektör för Tillväxtverket, medverkade under Industridagen 2019 i Sandviken. Här svarar Gunilla Nordlöf på fyra frågor om Industridagen och hur Tillväxtverket kommer driva frågan om kompetensutveckling framåt.

Vad gav Industridagen?

- Det var ett bra format, som gav alla aktörer möjlighet att gå ner på djupet i frågan om kompetensutveckling. Jag tycker att det var roligt och inspirerande att se vilken enighet det fanns i att lösa dessa frågor.

Kommer vi se ett konkret resultat av det som diskuterades tror du?

- Ja, jag tror att vi har flyttat frågan framåt några steg. Våra ministrar som var på plats visade stor insikt i frågorna om kompetensförsörjning och livslångt lärande.

Hur kommer ni på Tillväxtverket integrera frågan om kompetensförsörjning till exempel inom programmet om regional tillväxt?

- Kompetensförsörjning är en fråga som finns i alla våra uppdrag. Det handlar om att tillföra och höja kunskap, bistå med nätverk, partnerskap och finansiering. Här är samordning mellan näringspolitik, utbildningsväsende och arbetsmarknad viktig och vår roll är att skapa möjligheter för regionerna att föra frågan om kompetensförsörjning framåt.

Hur arbetar ni med kompetensförsörjning riktad till små och medelstora företag?

- Ett bra exempel är Digitaliseringslyftet, där företag kan delta i en så kallad kickstart för att ta reda på var de befinner sig i sin digitaliseringsresa, och vad de behöver utveckla för att kunna göra affärer och vara lönsamma framåt. Där får de inspiration och möjlighet till erfarenhetsutbyte och i ett nästa steg, coachning och bidrag i form av en check. Syftet med detta är att företag ska öka sina insikter om digitaliseringens möjligheter och hitta nya sätt att utveckla sin affär och verksamhet med hjälp av digital teknik.