Kontakta oss Kurser och seminarier Pressrum In English
Artikel 21 jan 2019

I sin egenskap av arbetsgivare har företaget ett ansvar för hur de anställdas personuppgifter behandlas. Men det är inte helt lätt att veta vad som gäller - förutom dataskyddsförordningen (GDPR) måste arbetsgivaren även förhålla sig till dataskyddslagen med tillhörande förordning. I den nya boken ”Dataskyddsförordningen för arbetsgivare” går vi igenom de bestämmelser som rör arbetsgivarens hantering av personuppgifter.


Ett företag är i sin egenskap av arbetsgivare personuppgiftsansvarig när det gäller behandling av de anställdas personuppgifter. Det ansvaret kan även gälla i förhållande till andra intressenter, som kunder och leverantörer.

Hur dessa personuppgifter ska hanteras regleras genom en förhållandevis komplicerad lagstiftning. Dels gäller den europeiska dataskyddsförordningen (GDPR) som svensk lag, dels finns en svensk dataskyddslag med tillhörande förordning. Det betyder att i vissa delar behöver de tre regelverken läsas tillsammans, vilket gör tillämpningen komplicerad.

Situationen försvåras ytterligare av att många av regleringarna och formuleringarna i dataskyddsförordningen är nya. Eftersom det saknas relevant rättspraxis vet inte heller tillsynsmyndigheterna hur de olika bestämmelserna ska tolkas och tillämpas. Det vi kan presentera i denna bok är i många fall endast bedömningar av hur rättsläget kan komma att utvecklas.

I boken ”Dataskyddsförordningen för arbetsgivare” fokuserar vi främst på arbetsgivarens ansvar att visa hur dataskyddsförordningen efterlevs och den information som ska lämnas till de anställda.

”Dataskyddsförordningen för arbetsgivare” i tryckt version går att beställa från Lamanica Logistikservice. Den finns också att ladda ner i vår arbetsgivarguide via länkarna nedan.

Välj länk efter avtalsområde

Dataskyddsförordningen för arbetsgivare (Teknikavtalen)
Dataskyddsförordningen för arbetsgivare (Tekniktjänsteavtalet)
Dataskyddsförordningen för arbetsgivare (Serviceavtal)

Du behöver vara inloggad på våra medlemssidor för att ta del av informationen. Om du inte har ett webbkonto skapar du ett här.