Kontakta oss Kurser och seminarier Webbshop Avtal 2023 In English
Nyhet 08 juli 2019

Företagen behöver hjälp när cyberhoten ökar

En nationell samordning för att öka medvetenheten om hur man hanterar cyberhot efterfrågades under en paneldiskussion på temat ”Cyberhotet mot Sverige ökar” under Almedalen. Deltog gjorde representanter från Ericsson, Svt, FRA, Baffin Bay och RISE.

I digitaliseringens spår följer att vi blir allt mer utsatta för intrång och cyberattacker. Det här är kritiskt för industrin och samhället i stort då företagskritisk information stjäls och viktiga funktioner kan slås ut.

- Det viktiga är att höja medvetenheten hos företagen. Ibland kanske du själv inte är målet, utan ett verktyg. Företag och individer används för att komma åt andra aktörer, säger Stefan Lindeberg, från säkerhetsföretaget Baffin Bay networks styrelse.

- Jag önskar att det fanns ett enkelt svar på hur vi kan skydda oss, men tyvärr är det inte så. Grundproblematiken ligger i att vi använder oss av olika tekniker, leverantörer och plattformar. Här borde staten gå in och vara ett informationsstöd för mindre företag, säger han.

Med 5G ska vissa säkerhetsluckor ha täppts till, men det kommer fortfarande finnas hot som systemet i sig inte kan hantera.

- Infrastrukturen kommer vara säkrare i 5G. Men det som händer ovanför den är en annan fråga. Autonoma system och fabriker och smarta städer kommer se en betydande skillnad med 5G, säger Rene Summer, från Ericsson government and industrial relations.

- Men även om du har en 100%-igt säker produkt finns konfiguration och drift med i bilden. Här måste man på daglig basis se över hur man arbetar. Människan är oftast den svagaste länken, inte tekniken, säger Rene Summer.

I dag ökar hotfrekvensen kontinuerligt. Nästa år kommer 20 miljarder enheter vara uppkopplade via IoT. Kostnaden för cyberattackerna är i dag 60 miljarder euro, och siffran tros vara högre då många företag inte rapporterar in de attacker de utsätts för. Enligt Cecilia Laurén på FRA så finns det 15 länder som siktar in sig på att attackera svenska företag.

- Problemet med cyberhotet är att det är ett hot vi inte ser. I andra försvarsfrågor har vi bra koll på vilka vi möter och förhandlar med. Så är det inte här. Dessutom har vi med aktörer att göra som är resursstarka, har tillgång till teknik, kompetens och har en uthållighet som är påtaglig, säger Cecilia Laurén.

Hanna Stjärne, VD för Svt, berättar att Svt upptäcker i snitt 35 incidenter om dagen riktade mot företaget.

- Vi polisanmäler allt och systematiserar, säkrar de tekniska systemen, samt har ökat medvetandegraden om de här frågorna internt och utbildar våra anställda. Vi är beredda att skala upp och är alltid på tårna.

Under seminariet gavs exempel på samarbeten där personer från staten, företag och andra organisationer samarbetat för att förebygga och stävja situationer. Men några av deltagarna efterfrågade också en starkare nationell samverkan, så att alla ska kunna få det stöd och den information de behöver. Frågan om ett nationellt center har även skrivits in i regeringsförklaringen.

- Jag tycker det är positivt att man sagt i regeringsförklaringen att det behövs. Försvarsmakten, Säpo, FRA och MSB tittar nu på hur ett sådant center skulle kunna se ut, säger Cecilia Laurén.

Pia Sandvik, VD för det statliga forskningsinstitutet RISE, berättade att institutet håller på att skapa en nod för cybersäkerheten.

- Det man från statligt håll hanterat hittills är rikets säkerhet. Det vi vill göra med den här noden är att skapa en träningsanläggning där företag kan testa sina system och sin kompetens, berättar Pia Sandvik.