Kontakta oss Kurser och seminarier Webbshop In English
Nyhet 11 juni 2019

Fallande bredbandsinvesteringar hotar industrins digitalisering

En lägre utbyggnads- och uppgraderingstakt av Sveriges bredbandsnät skapar sämre möjligheter att koppla upp industrin. I nuläget finns det inget som tyder på att investeringsnivåerna kommer att utvecklas positivt under de kommande åren. Det är oroande menar Teknikföretagen.

De samlade bredbandsinvesteringarna i Sverige minskade för andra året i rad. Det visar den senaste sammanställningen av investeringsdata framtagen av Sveriges telekommyndighet PTS. För fibernät var nedgången cirka 10 procent, medan fallet för mobilnäten var ännu större och uppgick till nästan 15 procent. PTS gör dessutom bedömningen att de fallande investeringsnivåerna kommer att fortsätta och att minskningen till och med kommer att tillta.

Samtidigt fortsätter nyttjandet av bredbandsnäten att öka. Volym på överförda data visar inga tecken på att mattas av, och allt fler verksamheter kräver snabb och stabil internetuppkoppling. 

- En stabil och säker bredbandsuppkoppling har blivit lika viktig som vatten och el. Svensk industri genomgår just nu en digital transformation där allt fler produkter och processer kopplas upp. För att detta ska fungera krävs en infrastruktur med ett fibernät som når hela landet samt mobila bredbandsnät som ger god yttäckning, säger Maria Rosendahl, enhetschef för kompetens och digitalisering vid Teknikföretagen.

Teknikföretagen ser mycket oroande på den senaste investeringsdatan.

- Den elektroniska infrastrukturen, våra motorvägar för dataöverföring, tas lätt för given. Men faktum är att det finns stora sårbarheter i de svenska bredbandsnäten. Det krävs därför kontinuerliga förbättringar. Idag kan det i praktiken bli svart i industrin om en fiberkabel grävs av. Under 2018 rapporterades det exempelvis in 50 allvarliga avbrott, men mörkertalet är långt större, kommenterar Patrik Sandgren, ansvarig för digitaliseringsfrågor på enheten för kompetens och digitalisering vid Teknikföretagen. 

I Sverige investerar marknadens aktörer i genomsnitt cirka 10 miljarder kronor per år i utbyggnad och förbättringar av bredbandsnäten. De bygger nya noder för mobilt bredband, uppgraderar gammal utrustning och anlägger ny fiber. Detta är nödvändiga investeringar för att inte näten ska slå i kapacitetstaket och ger Sverige möjlighet att dra nytta av den senaste tekniken så som 5G. Med tanke på den digitalisering som hela näringslivet genomgår behöver Sverige mer investeringar.

Läs PTS investeringsrapport här.