Kontakta oss Kurser och seminarier Webbshop Avtal 2023 In English
Nyhet 01 feb. 2019

EU:s hittills största frihandelsavtal träder i kraft

Efter fyra år av förhandling träder idag frihandelsavtalet mellan EU och Japan i kraft. Avtalet mellan Japan och EU omfattar drygt en tredjedel av världens BNP och kommer att innebära slopade och sänkta tullavgifter på i stort sett alla handelsvaror.

- Det nya frihandelsavtalet öppnar en stor marknad för fler svenska företag. Det innebär att svenska företag får lättare att sälja varor och tjänster till Japan, samtidigt som de kan medverka i japanska upphandlingar, säger Jennie Cato, enhetschef Handel och Hållbarhet, Teknikföretagen. 

Att ett så pass stort frihandelsavtal nu är på plats visar även på styrkan av ett välfungerande EU-samarbete. Genom EU ingår Sverige i nästan 40 frihandelsavtal, det är helt avgörande för svenska företag och Sveriges välstånd, menar Jennie Cato.

- Som EU-medlem får Sverige en plats i världshandeln som inte hade varit möjlig om vi stått utanför unionen. Vi är ett litet exportberoende land och det här avtalet är en viktig påminnelse om hur viktigt EU är för oss inför Europaparlamentsvalet i maj.