Kontakta oss Kurser och seminarier Webbshop Avtal 2023 In English
Nyhet 07 okt. 2019

Egen mjukvaruutveckling - centralt för industrins konkurrenskraft

Digitaliseringen av industrin fortsätter. Mjukvara i produkter och processer ger svenska teknikföretag försteg på marknaden. Kompetens inom mjukvaruutveckling är således kritiskt för Sveriges konkurrenskraft, menar Teknikföretagen.

Företagens investeringar i teknik kopplad till digitalisering, det vill säga data- och teleutrustning samt mjukvara, uppgick till över 60 miljarder kronor år 2018. Av detta stod industrin för strax under 20 procent. Sett över de senaste 10 åren innebär detta att digitaliseringsutgifterna ökat med nästan 30 miljarder kronor. Det visar en ny samanställning från Statistiska Centralbyrån (SCB).

- Den trendmässig utvecklingen visar tydligt hur digitaliseringen kommit att bli allt viktigare för företagen i Sverige, inte minst för den tillverkande sektorn. Alla företag behöver investera i digital teknik för att inte hamna på efterkälken, säger Maria Rosendahl, enhetschef på Kompetensförsörjning och digitalisering vid Teknikföretagen.

För industrin uppgick de totala investeringarna i digitalisering till strax över 11 miljarder kr år 2018. Över 65 procent av detta, dvs 8 miljarder kr, utgjordes av mjukvara. Totalt utförde anställda inom industrin mjukvaruutveckling motsvarande 6 000 fulltidstjänster. Drygt hälften inriktades på att utveckla den egna verksamheten, medan övrig tid gick till att bland annat integrera mjukvara i produkter.

- Industrin blir allt mer uppkopplad. Vad vi ser är att produktion och processer digitaliseras, samtidigt som produkter tjänstefieras. För svensk industri har egen mjukvara kommit att bli helt centralt för värdeskapande. Kompetens inom mjukvaruutveckling är en nyckelresurs för Sveriges långsiktiga konkurrenskraft, säger Maria Rosendahl, enhetschef på Kompetensförsörjning och digitalisering vid Teknikföretagen